درباره 1+5

کسب‌وکار 5 ستاره یک کمپین آموزشی هدفمند متشکل از 5 کارگاه آموزشی و 1 همایش بزرگ میباشد.

در هر یک از این رویدادها به یک ستاره و اصل مهم کسب‌وکار برتر اشاره میشود که امروزه در سازمانهای موفق پیاده‌سازی شده و نتیجه‌بخش بوده است. مطالب این کارگاه‌ها برآمده از دل 800 جلد کتاب و 18 سال تجربه کاری استاد حسین طاهری در صنعت و کسب‌وکارهای ایران است. این کارگاه ها با تکیه بر نه تنها دانسته‌ها بلکه بر توانسته‌ها و نتایج ملموسی است که در طی این سالها پیاده‌سازی شده و مدیران  و کارآفرینان موفق به تاثیر آنها اذعان داشته است.

در ادامه میتوانید با جزئیات و محتوای هر کارگاه بیشتر آشنا شوید.

ظرفیت تکمیل شده هر رویداد

[ucaddon_blox_border_bar_counter uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQUYlREIlOEMlREElQUYlRDglQTclRDglQjElRDglQUYlMjAlMjglRDklODUlRDklODYlRDglQTclRDglQTglRDglQjklMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQjMlRDglQTclRDklODYlREIlOEMlMjklMjIlMkMlMjJhbW91bnQlMjIlM0ElMjIxMyUyMiUyQyUyMmNvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNTcxQjU3JTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjAlRDklODUlREElQUYlRDklODYlRDglQUElMjAlMjglRDglQTglRDglQTclRDglQjIlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDglQTglREIlOEMlMjAlRDglQUYlREIlOEMlRDglQUMlREIlOEMlRDglQUElRDglQTclRDklODQlMjklMjIlMkMlMjJhbW91bnQlMjIlM0ElMjIxNyUyMiUyQyUyMmNvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMTMyMzZFJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjAlRDglQUYlRDklODglRDglQTYlRDklODQlMjAlMjglRDglQjElRDklODIlRDglQTclRDglQTglRDglQUElMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlREElQTklRDglQjMlRDglQTglRTIlODAlOEMlRDklODglREElQTklRDglQTclRDglQjElMjklMjIlMkMlMjJhbW91bnQlMjIlM0ElMjI5JTIyJTJDJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwODUwNDIlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NyUyMCVEOSVCRSVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBQSVEQiU4QyVEQSU5OCUyMCUyOCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEOCVCNCVEOCVBRSVEOCVCNSVEQiU4QyUyOSUyMiUyQyUyMmFtb3VudCUyMiUzQSUyMjE4JTIyJTJDJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM3MzA0MTQlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NyUyMCVEOSU4MSVEOCVCMSVEOSU4NSVEOSU4OCVEOSU4NCUyMCVEQiU4QyVEQSVBOSUyMCUyOCVEQSU4NiVEOCVBNyVEOCVBOCVEQSVBOSVEQiU4QyUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyOSUyMiUyQyUyMmFtb3VudCUyMiUzQSUyMjIyJTIyJTJDJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM1MzFFMDglMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NyVEOSU4NSVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVCNCUyMCVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVCMSVEQSVBRiUyMCVEOCVBRiVEQiU4QyVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NSVEQiU4QyVEOCVBQSUyMCUyOCVEOCVCNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBRCVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NSVEOSVCRSVEQiU4QyVEOSU4NiVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOSU4MSVEOCVCMiVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVCNCUyMCVEOSU4MSVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCNCUyOSUyMiUyQyUyMmFtb3VudCUyMiUzQSUyMjIxJTIyJTJDJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNGRTJFNTUlMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_blox_alternating_date_circle_timeline date_border_color=”#78909C” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQUYlREIlOEMlREElQUYlRDglQTclRDglQjElRDglQUYlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCOSUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMiUyQyUyMnllYXIlMjIlM0ElMjIxMzk4JTIyJTJDJTIybW9udGglMjIlM0ElMjIlRDglQTIlRDglQjAlRDglQjElMjIlMkMlMjJkYXklMjIlM0ElMjIxNSUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JURBJUFGJUQ5JTg2JUQ4JUFBJTIyJTJDJTIyZGVzY3JpcHRpb24lMjIlM0ElMjIlRDglQTglRDglQTclRDglQjIlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDglQTglREIlOEMlMjAlRDglQUYlREIlOEMlRDglQUMlREIlOEMlRDglQUElRDglQTclRDklODQlMjIlMkMlMjJ5ZWFyJTIyJTNBJTIyMTM5OCUyMiUyQyUyMm1vbnRoJTIyJTNBJTIyJUQ4JUEyJUQ4JUIwJUQ4JUIxJTIyJTJDJTIyZGF5JTIyJTNBJTIyMjklMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOCVBNiVEOSU4NCUyMiUyQyUyMmRlc2NyaXB0aW9uJTIyJTNBJTIyJUQ4JUIxJUQ5JTgyJUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ4JUIzJUQ4JUE4JUUyJTgwJThDJUQ5JTg4JUUyJTgwJThDJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIyJTJDJTIyeWVhciUyMiUzQSUyMjEzOTglMjIlMkMlMjJtb250aCUyMiUzQSUyMiVEOCVBRiVEQiU4QyUyMiUyQyUyMmRheSUyMiUzQSUyMjEzJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjAlRDklQkUlRDglQjElRDglQjMlRDglQUElREIlOEMlREElOTglMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEOCVCNCVEOCVBRSVEOCVCNSVEQiU4QyUyMiUyQyUyMnllYXIlMjIlM0ElMjIxMzk4JTIyJTJDJTIybW9udGglMjIlM0ElMjIlRDglQUYlREIlOEMlMjIlMkMlMjJkYXklMjIlM0ElMjIyNyUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ5JTg0JTIwJURCJThDJURBJUE5JTIyJTJDJTIyZGVzY3JpcHRpb24lMjIlM0ElMjIlREElODYlRDglQTclRDglQTglREElQTklREIlOEMlMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQjIlRDklODUlRDglQTclRDklODYlREIlOEMlMjIlMkMlMjJ5ZWFyJTIyJTNBJTIyMTM5OCUyMiUyQyUyMm1vbnRoJTIyJTNBJTIyJUQ4JUE4JUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ5JTg2JTIyJTJDJTIyZGF5JTIyJTNBJTIyMTglMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NyVEOSU4NSVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVCNCUyMCVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVCMSVEQSVBRiUyMCVEOCVBRiVEQiU4QyVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NSVEQiU4QyVEOCVBQSUyMiUyQyUyMmRlc2NyaXB0aW9uJTIyJTNBJTIyJUQ4JUI3JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFEJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg1JUQ5JUJFJURCJThDJUQ5JTg2JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIyJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUI0JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUI0JTIyJTJDJTIyeWVhciUyMiUzQSUyMjEzOTglMjIlMkMlMjJtb250aCUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOSU4MSVEOSU4NiVEOCVBRiUyMiUyQyUyMmRheSUyMiUzQSUyMjElMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]

ویژگی‌های متمایز کمپین آموزشی 1+5

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-file-image-o” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

دریافت اسلایدها

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-volume-up” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

دریافت فایل صوتی

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-book” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

محتوای بروز و اختصاصی

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-group” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

شبکه‌سازی ارتباطات

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-diamond” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

آموزش کاربردی و مهارت محور

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-puzzle-piece” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

طراحی مدل کسب‌وکار

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-gears” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

جریان سیال ایده‌ها

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-bar-chart-o” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

ایجاد درآمدِ پایدار

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-line-chart” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

بهینه‌سازی فروش

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-industry” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

تحول در سازمان

[ucaddon_simple_cta_line banner_title=”<br>هدیه آموزشی کمپین 1+5″ banner_text=”JTIyJUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUE4JTIyJTIwJUQ4JThDJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg4JUQ5JTg0JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIyJUQ5JTg1JURCJThDJUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE4JURBJUE5JTIwJURBJUE5JUQ4JUIzJUQ4JUE4JUUyJTgwJThDJUQ5JTg4JUUyJTgwJThDJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIyJUQ5JTg2JUQ4JUFGJURBJUFGJURCJThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFGJTIwLiVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOCVCNCVEOSU4NiVEOCVBOCVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSVCRSVEOSU4NiVEOCVBQyVEOCVCNCVEOSU4NiVEOCVBOCVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NyVEOCVCMSUyMCVEOSU4NyVEOSU4MSVEOCVBQSVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBQSVEOCVCNCVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVEOCVCNCVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBQSVEOCVBNyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEOSU4OCVEOSU4NiUyMDI3JTIwJUQ5JTgyJUQ4JUIzJUQ5JTg1JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIxJUQ5JTg4JURCJThDJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFEJUQ4JUIzJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUI3JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ5JTgyJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBLiUyMCUyMCVEOSU4MiVEOCVCMyVEOSU4NSVEOCVBQSVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVCOSVEOSU4NiVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NyVEOCVBRiVEQiU4QyVEOSU4NyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NSVEOSVCRSVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCVEQiU4QyUyMDElMkI1JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg2JUQ4JUI4JUQ4JUIxJTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBJUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg1JTIwLiUyMA==” button_text=”دانلود سریال رکاب” button_link=”https://hosseintaheri.ir/r/” tab=”_self” background_color=”#009487″ uc_fonts_data=”JTdCJTIyYmFubmVyX3RleHQlMjIlM0ElN0IlMjJmb250LXNpemUlMjIlM0ElMjIyMHB4JTIyJTdEJTJDJTIyYnV0dG9uX3RleHQlMjIlM0ElN0IlMjJmb250LXNpemUlMjIlM0ElMjIyMHB4JTIyJTdEJTdE”]
[ucaddon_uc_solid_color_accordion content_background_color=”#CFD8DC !important” content_color=”#455A64 !important” heading_background_color=”#607D8B !important” icon_bg_color=”#455A64 !important” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODclRDglQjIlREIlOEMlRDklODYlRDklODclMjAlRDglQjQlRDglQjElREElQTklRDglQUElMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclMjAlREElODYlRDklODIlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElRDglOUYlMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ5JTg3JUQ4JUIyJURCJThDJUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI0JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI3JUQ5JTg4JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFDJUQ4JUIyJUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE4JUQ5JTg0JUQ4JUJBJTIwMTI4JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIyJURCJThDJUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI0JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIyJUQ4JUIxJURBJUFGJTIwJUQ4JUFGJURCJThDJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE4JUQ5JTg0JUQ4JUJBJTIwMjI4JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBLiUyMCVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBOCVEOCVBQSVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEQSVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSVCRSVEQSVBOSVEQiU4QyVEOCVBQyUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOSU4NSVEOSU4NCUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBRSVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBRCVEOCVCNiVEOSU4OCVEOCVCMSUyMCVEOCVCNCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4NyVEOSU4NSVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVCNCUyMCVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVCMSVEQSVBRiUyMCVEOCVBRiVEQiU4QyVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NSVEQiU4QyVEOCVBQSUyMCVEOCVBOCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NiUyMCVEOSU4NyVEOCVCMiVEQiU4QyVEOSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NyVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVCOSVEOSU4NCVEOCVBNyVEOSU4OCVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiUyMCVEOSU4NyVEOCVBRiVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBNyVEQiU4QyVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCMiVEOCVCNCUyMDMwMyUyMCVEOSU4NyVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4MSVEOCVBQSUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NyVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEQSVBOSVEOCVCMSVEOCVBRi4lMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS10YWdzJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQTclREElQUYlRDglQjElMjAlRDglQUElRDklODUlRDglQTclRDklODUlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclMjAlRDglQjElRDglQTclMjAlRDglQTglRDglQUUlRDklODglRDglQTclRDklODclRDklODUlMjAlRDglQUUlRDglQjElREIlOEMlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlMjAlREElQTklRDklODYlRDklODUlMjAlRDglQTIlREIlOEMlRDglQTclMjAlRDglQTglRDglQjElRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODUlRDklODYlMjAlRDglQUElRDglQUUlRDklODElREIlOEMlRDklODElREIlOEMlMjAlRDklODQlRDglQUQlRDglQTclRDglQjglMjAlRDklODUlREIlOEMlMjAlRDglQjQlRDklODglRDglQUYlRDglOUYlMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI1JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUFBJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIxJTIwNSUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NyUyMCVEOCVBQiVEOCVBOCVEOCVBQSUyMCVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVCNCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEQiU4QyVEQSVBOSUyMCVEOSVCRSVEQSVBOSVEQiU4QyVEOCVBQyUyMCVEOSU4OCVEQiU4QyVEQSU5OCVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCMiVEOCVCNCUyMDMwMy4wMDAlMjAlRDglQUElRDklODglRDklODUlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQUYlRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDklODElRDglQUElMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQTclRDklODclREIlOEMlRDglQUYlMjAlREElQTklRDglQjElRDglQUYlMjAuJTIwJUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUI0JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg1JURCJThDJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIyJUQ4JUIxJURBJUFGJTIwJUQ4JUFGJURCJThDJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUFBJUQ4JThDJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ4JUE3JURBJUE5JTIwJURBJUE5JUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUFGJURCJThDJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUI0JUQ4JUFFJUQ4JUI1JURCJThDJTIwJUQ4JUFEJUQ4JUIzJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUI3JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JThDJUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJTk4JTIwJURBJUE5JURCJThDJUQ5JTgxJTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg4JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE4JUQ5JTg0JUQ4JUJBJTIwNTAlMjAlRDklODclRDglQjIlRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQUElRDklODglRDklODUlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQTglRDglQjElRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUUlRDglQjElREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDklODUlRDglQUQlRDglQjUlRDklODglRDklODQlRDglQTclRDglQUElMjAlRDglQjMlRDglQTclREIlOEMlRDglQUElMjAlRDklODglMjAlRDklODclRDklODUlREElODYlRDklODYlREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQUYlRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDklODElRDglQUElMjAlRDklODElRDglQTclREIlOEMlRDklODQlMjAlRDglQjUlRDklODglRDglQUElREIlOEMlMjAlRDklODglMjAlRDglQTclRDglQjMlRDklODQlRDglQTclREIlOEMlRDglQUYlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUElRDklODUlRDglQTclRDklODUlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclMjAuJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtdGFncyUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ4JUEyJURCJThDJUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI1JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUFBJTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ5JTg3JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUI0JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ4JTlGJTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOCVCOSVEOCVBQSVEOSU4MiVEOCVBNyVEOCVBRiUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4NSUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBRCVEOCVCNiVEOSU4OCVEOCVCMSUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOSVCRSVEOCVCMSUyMCVEOCVCMSVEOSU4MiVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVBQSUyMCVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCMiUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4NSVEOCVBQiVEOSU4NCUyMCVEQiU4QyVEQSVBOSUyMCVEOCVCMiVEOSU4NiVEOCVBQyVEQiU4QyVEOCVCMSUyMCVEOCVBRCVEOCVCMSVEQSVBOSVEOCVBQSUyMCVEQSVBOSVEOCVCMSVEOCVBRiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSU4NSVEOCVCNyVEOSU4NSVEOCVBNiVEOSU4NiVEOCVBNyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVBRiVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4MiVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVCMyVEOCVCMSVEOCVCOSVEOCVBQSUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRCVEOCVCMSVEQSVBOSVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVCNiVEOCVCOSVEQiU4QyVEOSU4MSVFMiU4MCU4QyVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4MiVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMiVEOSU4NiVEOCVBQyVEQiU4QyVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEOSVCRSVEOCVCMyUyMCVEQSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyVEOCVBQSVEOCVCMSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOSU4MSVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NCUyMCVEOCVBQSVEQiU4QyVEOSU4NSUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCNCVEOCVBQSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCNCVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEOSU4NyVEOSU4NSVEOCVCMiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NyVEOSU4NSUyMCVEOCVCMSVEOCVCNCVEOCVBRiUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEOSU4NiVEOCVBRi4lMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS10YWdzJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQTclREElQUYlRDglQjElMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjAlRDglQUIlRDglQTglRDglQUElMjAlRDklODYlRDglQTclRDklODUlMjAlREElQTklRDklODYlREIlOEMlRDklODUlMjAlRDklODglMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDklODclRDglQjElMjAlRDglQUYlRDklODQlREIlOEMlRDklODQlREIlOEMlMjAlRDklODYlRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODYlREIlOEMlRDklODUlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTIlRDklODYlMjAlRDglQUQlRDglQjYlRDklODglRDglQjElMjAlRDglQUYlRDglQTclRDglQjQlRDglQUElRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjQlREIlOEMlRDklODUlMjAlREElODYlRDklODclMjAlRDglQTclRDglQUElRDklODElRDglQTclRDklODIlREIlOEMlMjAlRDglQjElRDglQUUlMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQUYlRDklODclRDglQUYlRDglOUYlMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ5JUJFJURCJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFEJUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ5JTgyJUQ4JUE4JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFEJUQ4JUI2JUQ5JTg4JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUIyJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURBJTg2JUQ5JTg4JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFEJUQ4JUI2JUQ5JTg4JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTgxJURCJThDJUQ4JUIyJURCJThDJURBJUE5JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIwJUQ5JTg3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUFCJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJURBJTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJURBJUE5JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJUQ5JTg1JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFGLiUyMCVEOSU4OCVEOSU4NCVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEQSVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVCNCUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOCVBRiVEQiU4QyUyMCVEOCVCMSVEOCVBRSUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVBRiUyMCVEOSU4NiVEQSVBRiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NiVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCNCVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOSU4MSVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NCUyMCVEOCVCNSVEOSU4OCVEOCVBQSVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOSU4NCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBRiVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOCVBRSVEOCVBQSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVCNCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOSU4MiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NyVEQiU4QyVEOSU4NSUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVBRi4lMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS10YWdzJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQTIlREIlOEMlRDglQTclMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclMjAlRDglQjUlRDglQjElRDklODElRDglQTclMjAlRDklODUlRDklODElRDglQTclRDklODclREIlOEMlRDklODUlMjAlRDklQkUlRDglQTclREIlOEMlRDklODclMjAlRDglQjElRDglQTclRDglQUMlRDglQTglMjAlRDklODUlRDklODglRDglQjYlRDklODglRDglQjklRDglQTclRDglQUElMjAlRDglQTclRDglQjklRDklODQlRDglQTclRDklODUlMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQjElRDglQTclMjAlRDglQTglREIlOEMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlREElQTklRDklODYlRDglQUYlRDglOUYlMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUI3JUQ5JTg4JUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUI1JUQ5JTg0JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUFFJUQ4JUI1JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJUQ5JTg1JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUE2JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwLiVEOSU4NSVEOSU4MSVEOCVBNyVEOSU4NyVEQiU4QyVEOSU4NSUyMCVEOSVCRSVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBRiVEOSU4NCUyMCVEQSVBOSVEOCVBQSVEOCVBNyVEOCVBOCVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVBRSVEOCVBQSVEOSU4NCVEOSU4MSUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVCMSVEOSU4OCVEOSU4NiUyMCVEOCVBMiVEOSU4OCVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4OCVEOSU4NCVEQiU4QyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiVEQSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMyVEOSU4NSVEQiU4QyVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVCNCVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVBQSVEOCVBQyVEOCVCMSVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBQSVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCNyVEQiU4QyUyMDE4JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg0JTIwJUQ4JUI1JUQ5JTg2JUQ4JUI5JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE4JUQ4JUFGJURCJThDJUQ5JTg0JTIwJUQ4JUI0JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg2JURBJUE5JUQ4JUFBJUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ4JUIzJUQ4JUE4JUUyJTgwJThDJUQ5JTg4JURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUFGLiUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLXRhZ3MlMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]

زمان باقی مانده تا شروع رویداد اول کارگاه بادیگارد (منابع انسانی)

[ucaddon_uc_sign_countdown date=”2019/10/15 17:00:00″ dat_top=”#3169af” day_bottom=”#96b0e4″ min_top=”#e9d949″ min_bott=”#f7eea6″ sec_top=”#e17070″ sec_bott=”#e8b5b5″ days=”روز” hours=”ساعت” minutes=”دقیقه” seconds=”ثانیه” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_blox_blockquote_carousel icon_bg_color=”#053A30″ icon=”fa fa-question-circle” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEQSVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVBOCVEOSU4MiVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVCMSVEOSU4OCVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVCNCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOSU4NiVEQSVBOSVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEQSU4NiVEOSU4NyUyMCVEQSVBOSVEOCVCMyVEQiU4QyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBQyVEOCVBNyVEQiU4QyVEQSVBRiVEOCVCMiVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiVEOCU5RiUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_blox_blockquote_carousel icon_bg_color=”#053A30″ icon=”fa fa-question-circle” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEQSU4NiVEOSU4MiVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCMiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEQSVBRiVEQiU4QyVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBQyVEOSU4NCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4NSVEOSU4NyUyMCVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NSVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBNyVEOCVBQyVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVCOSVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiVEOCU5RiUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_clean_solid_event_box color=”#053A30″ title=”تهران دانشگاه الزهرا (ع)” description=”” btn_txt=”رزرو همین حالا” price=”100 نفر” month=”آذر” image=”1021″ day=”15″ day_name=”” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQjklRDglQUElMjAwOSUzQTAwJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JURCJThDJTIwMTIlM0EwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLWNsb2NrLW8lMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_uc_arrow_effect_rounded_button text=”رزرو همین حالا !” background_color=”#263238″ link=”#buyraw” target=”_self”][ucaddon_blox_mega_bar_counter_number_inside uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQjglRDglQjElRDklODElREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQUElREElQTklRDklODUlREIlOEMlRDklODQlMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjIlMkMlMjJ2YWx1ZSUyMiUzQSUyMjEzJTIyJTJDJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwNTNBMzAlMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_mega_icon_content_box title=”مدیریت<br><br>منابع انسانی” description=”JUQ4JUE3JUQ4JUFBJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ5JTgyJUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUFFJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE4JUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUJBJUQ4JUE3JUQ4JUFBJUQ4JThDJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUI0JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUE4JURCJThDJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUFFJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUUyJTgwJThDJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJURBJUE5JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUI2JUQ4JUI5JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFFJUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBLiVEQSU4NiVEOSU4NyVEOCVCMSVEOSU4NyUyMCVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4MiVEOCVCOSVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEOCVCNCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVCMyVEOCVCNyUyMCVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVCMSVEOSU4OCVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVCOSVEOCVCMSVEOSU4MSVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVCNCVEOSU4OCVEOCVBRi4lRDklODclREIlOEMlREElODYlRTIlODAlOEMlREElQUYlRDglQTclRDklODclMjAlRDklODYlREIlOEMlRDglQjElRDklODglREIlOEMlMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQjMlRDglQTclRDklODYlREIlOEMlMjAlRDklODYlRDglQTclRDglQjElRDglQTclRDglQjYlREIlOEMlMjAlRDklODYlRDklODUlREIlOEMlRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODYlRDglQUYlMjAlRDklODElRDglQjElRDklODglRDglQjQlREIlOEMlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDglQUMlRDglQTclRDglQUYlMjAlREElQTklRDklODYlRDglQUYlMjAlRDklODglMjAlREIlOEMlRDglQTclMjAlRDklODUlRDglQjQlRDglQUElRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQjElRDglQTclRDglQjYlREIlOEMlMjAlRDklODglMjAlRDklODglRDklODElRDglQTclRDglQUYlRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQTglRDglQjElRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQUYlRDglQTclRDglQjQlRDglQUElRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjQlRDglQUYuJURCJThDJURBJUE5JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUI4JUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTgxJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg3JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFBJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI3JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFFJUQ4JUFBJUQ5JTg0JUQ5JTgxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFBJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI3JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUI0JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE4JUQ4JUFGJURCJThDJUQ5JTg0JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JURBJUE5JUQ4JUFCJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JUQ5JTgyJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUI1JUQ5JTg0JTIwJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI0JURBJUE5JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFFJUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTgyJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwLiVEOCVBNyVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCU4QyVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4NSVEOSU4NyUyMCVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NSVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBNyVEOCVBQyVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVCOSVEQiU4QyUyMCVEOSU4OC4uLi4lMjAlRDglQjAlRDklODclRDklODYlMjAlRDglQTIlRDklODYlRDklODclRDglQTclMjAlRDglQjElRDglQTclMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlMjAlRDklODUlRDglQjQlRDglQkElRDklODglRDklODQlMjAlREElQTklRDglQjElRDglQUYlRDklODclMjAlRDklODglMjAlRDglQjIlRDklODUlRDglQTclRDklODYlREIlOEMlMjAlREElQTklRDklODclMjAlREIlOEMlREElQTklMjAlRDglQUQlRDglQjMlRDglQTclRDglQTglMjAlREElQTklRDglQUElRDglQTclRDglQTglMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQUYlRDklODclMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlREElQTklRDklODYlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDklODUlRDglQUElRDklODglRDglQUMlRDklODclMjAlRDklODUlREIlOEMlMjAlRDglQjQlRDklODglREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQTglRDklODglRDglQUYlREIlOEMlRDglQUYlMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQTglRDglQjElRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklQkUlRDglQjElRDglQjMlRDklODYlRDklODQlMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlREElQTklRDglQjElRDglQUYlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQUElRDglQTclMjAlRDklODclRDglQjIlREIlOEMlRDklODYlRDklODclMjAlRDklODclRDglQTclMjAlRDklODglMjAlRDglQUQlRDklODIlRDklODglRDklODIlMjAlRDglQTIlRDklODYlRDklODclRDglQTclMjAlRDglQjElRDglQTclMjAlRDglQUElRDglQTclRDklODUlREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQTklRDklODYlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDklODYlRDklODclMjAlRDglQTIlRDklODYlRDklODclRDglQTclMjAuJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURBJTg2JURBJUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ5JTgyJUQ4JUI5JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUFFJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFFJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUIxJUQ5JTg4JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJURBJUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JUJFJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg3JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFGLg==” link=”” icon=”fa fa-group” bg_color=”#053A30″ bg_hover=”#053A30″ uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_uc_altemating_bullets uc_items_data=”JTVCJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA1M0EzMCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBOCVEQiU4QyUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBOSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA4NTA0MiUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEQSU4NiVEQSVBRiVEOSU4OCVEOSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVCOSVEOSU4NSVEOSU4NCVEQSVBOSVEOCVCMSVEOCVBRiUyMCVEOSVCRSVEOCVCMSVEOCVCMyVEOSU4NiVEOSU4NCUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCMiVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBOCVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA1M0EzMCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVCNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBRCVEQiU4QyUyMCVEOCVCMyVEQiU4QyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4NSUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSVCRSVEOCVBNyVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCNCUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBQyVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRSVEOCVBRiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVBQSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA4NTA0MiUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBRiVEOSU4NyVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVBRSVEOCVBQSVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA1M0EzMCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEQSU4NiVEQSVBRiVEOSU4OCVEOSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOCVBRSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBQyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA4NTA0MiUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBQSUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCOSUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVCQSVEQiU4QyVEOCVCMSVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCOSUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTVE” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_uc_default_bullets iamge=”13823″ heading=”کارگاه بادیگارد ویژه چه کسانی است؟” heading_color=”#085042″ content_color=”#085042″ left_border_color=”#085042″ uc_items_data=”JTVCJTdCJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyMzA4NTA0MiUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLW1hbGUlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQUYlREIlOEMlRDglQjElRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQjklRDglQTclRDklODUlRDklODQlMjAlRDklODglMjAlRDglQTclRDglQjElRDglQjQlRDglQUYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA4NTA0MiUyMiUyQyUyMnN1Yl90aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMzA4NTA0MiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmljb25fYmclMjIlM0ElMjIlMjMwODUwNDIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1tYWxlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ4JUFBJURCJThDJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwODUwNDIlMjIlMkMlMjJzdWJfdGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjMwODUwNDIlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJpY29uX2JnJTIyJTNBJTIyJTIzMDg1MDQyJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtbWFsZSUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVCNSVEOCVBNyVEOCVBRCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBNyVEOCVCQSVEOSU4NCUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDg1MDQyJTIyJTJDJTIyc3ViX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIzMDg1MDQyJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyMzA4NTA0MiUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLW1hbGUlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlREElQTklRDglQTclRDglQjElRDglQjQlRDklODYlRDglQTclRDglQjMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODglMjAlRDklODUlRDglQUElRDglQUUlRDglQjUlRDglQjUlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQUQlRDglQjElRDklODElRDklODclRTIlODAlOEMlRDglQTclREIlOEMlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA4NTA0MiUyMiUyQyUyMnN1Yl90aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMzA4NTA0MiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmljb25fYmclMjIlM0ElMjIlMjMwODUwNDIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1tYWxlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFBJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwODUwNDIlMjIlMkMlMjJzdWJfdGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjMwODUwNDIlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJpY29uX2JnJTIyJTNBJTIyJTIzMDg1MDQyJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtbWFsZSUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBNyVEOSU4OCVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NCVEQiU4QyUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDg1MDQyJTIyJTJDJTIyc3ViX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIzMDg1MDQyJTIyJTdEJTVE” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]JUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JUQ4JUE4JUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg1JUQ5JTg0JURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUI5JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ5JTgyJUQ4JUFGJUQ4JUIxJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUJBJURCJThDJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JURCJThDJURBJTk4JUQ5JTg3JTIwJTNB[/ucaddon_uc_default_bullets]

زمان باقی مانده تا شروع رویداد اول

[ucaddon_uc_sign_countdown date=”2019/12/06 09:00:00″ dat_top=”#3169af” day_bottom=”#96b0e4″ min_top=”#e9d949″ min_bott=”#f7eea6″ sec_top=”#e17070″ sec_bott=”#e8b5b5″ days=”روز” hours=”ساعت” minutes=”دقیقه” seconds=”ثانیه” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_blox_blockquote_carousel icon_bg_color=”#550110″ icon=”fa fa-question-circle” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBQSVEQSU5OCVEOSU5MCVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOCU4QyUyMCVEOCVBQSVEOCVBNyVEQSVBOSVEOCVBQSVEQiU4QyVEQSVBOSVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOCVCMyVEOCVBOCUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVBMiVEOSU4NSVEOCVBRiUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCNyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4MiUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiVEOCVBQSVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSU4MSVEOCVCNiVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVBQyVEOCVBNyVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEQSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOSU4NyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCU5RiUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_blox_blockquote_carousel icon_bg_color=”#550110″ icon=”fa fa-question-circle” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEOCVCMyVEOSU4NyVEOSU4NSUyMCVEOCVCNCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOCVBRiVEOCVCNCUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NCVEQiU4QyUyMDUwJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTgxJUQ4JUI2JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUE4JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUI0JUQ4JUE4JURBJUE5JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFDJUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ4JUI5JURCJThDJTIwJURBJTg2JURCJThDJUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JTlGJTIyJTdEJTVE” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_clean_solid_event_box color=”#550110″ title=”تهران دانشگاه الزهرا (ع)” description=”” btn_txt=”رزرو همین حالا” price=”100 نفر” month=”آذر” image=”1021″ day=”29″ day_name=”” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQjklRDglQUElMjAwOSUzQTAwJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JURCJThDJTIwMTIlM0EwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLWNsb2NrLW8lMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_uc_arrow_effect_rounded_button text=”رزرو همین حالا !” background_color=”#263238″ link=”#buyraw” target=”_self”][ucaddon_blox_mega_bar_counter_number_inside uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQjglRDglQjElRDklODElREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQUElREElQTklRDklODUlREIlOEMlRDklODQlMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjIlMkMlMjJ2YWx1ZSUyMiUzQSUyMjE3JTIyJTJDJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM1NTAxMTAlMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_mega_icon_content_box title=”دیجیتال<br><br>مارکتینگ” description=”JUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ5JTg2JTIwJURCJThDJURBJUE5JTIwJUQ5JTg4JUQ4JUE4JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUI2JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTgxJUQ4JUI2JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUE4JTIwJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUIzJUQ4JUFBLiUyMCVEOSU4NSVEOCVBRiVEOSU4NCVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVBMiVEOSU4NSVEOCVBRiUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCNyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4MiUyMCVEOSU4OCVEOCVBOCUyMCVEOCVBOCVEOCVCMyVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEOCVBQSVEOSU4NiVEOSU4OCVEOCVCOSUyMCVEOSU4NyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOCVBMiVEOCVCNCVEOSU4NiVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCNCVEQiU4QyVEOCVBRiUyMC4lRDglQUYlRDglQjElMjAlRDklODElRDglQjYlRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQUMlRDglQTclRDglQjIlREIlOEMlMjAlRDklODUlREIlOEMlRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODYlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQjElRDglQTclRDglQUQlRDglQUElREIlOEMlMjAlRDglQjElRDklODglREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjIlRDglQTclRDglQjElMjAlRDklODclRDglQUYlRDklODElMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlMjAlRDklODUlRDglQUElRDklODUlRDglQjElREElQTklRDglQjIlMjAlRDglQjQlRDklODglREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQUElRDglQTclMjAlRDklODclRDglQjIlREIlOEMlRDklODYlRDklODclMjAlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjIlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDglQTglREIlOEMlMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlREElQTklRDglQTclRDklODclRDglQjQlMjAlREIlOEMlRDglQTclRDglQTglRDglQUYuJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUFGJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFGJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUI0JUQ4JUE4JURBJUE5JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFDJUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ4JUI5JURCJThDJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE4JUQ4JUFGJURCJThDJUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJURBJUE5JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIyJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUI0JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUI0JTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBLiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4MSVEOCVCNiVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCVEOCVBOCUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVCNCVEOCVBOCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVBQyVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVCOSVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVCMiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4OCVEOCVCMyVEOCVCOSVEOCVBQSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NCUyMCVEOCVBQyVEOSU4NyVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCNCVEOCVBQSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCNCVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVCNCVEOCVCMSVEOCVCNyVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBMiVEOSU4NyVEOSU4NiVFMiU4MCU4QyVEOCVCMSVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEQSVBOSVEOCVBQyVEOCVBNyUyMCVEOSU4MiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVBRiVEOSU4NyVEQiU4QyVEOCVBRi4=” link=”” icon=”fa fa-firefox” bg_color=”#550110″ bg_hover=”#550110″ uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_uc_altemating_bullets uc_items_data=”JTVCJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzU1MDExMCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU4OCVEOCVBNyVEOCVCOSUyMCVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBOCVEQiU4QyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiVEOSU4NCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzczMDQxNCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBQSVEOSU4OCVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4NSVEOCVBRCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyVEQiU4QyVEOSU4NiVEOSU4NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzU1MDExMCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEQSU4NiVEQSVBRiVEOSU4OCVEOSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEQSVBRiVEOSU4OCVEQSVBRiVEOSU4NCUyMCVEOCVCMSVEOCVBQSVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCNCVEOCVBQSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCNCVEQiU4QyVEOSU4NSVEOCU5RiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzczMDQxNCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVCNCVEOCVBOCVEQSVBOSVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVBQyVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVCOSVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBOCUyMCVEOCVCNSVEOSU4NiVEOCVCOSVEOCVBQSUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEQSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOSU4NyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCU5RiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzU1MDExMCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBMiVEOSU4NyVEOSU4NiVFMiU4MCU4QyVEOCVCMSVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4MiVEOSU4OCVEQiU4QyUyMCVEOCVBQyVEOCVCMCVEOCVBOCUyMCVEOSU4NSVEOCVBRSVEOCVBNyVEOCVCNyVEOCVBOCUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVBRiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzczMDQxNCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBRiVEOSU4NiUyMCVEOSU4NiVEOCVCMSVEOCVBRSUyMCVEOCVBQSVEOCVBOCVEOCVBRiVEQiU4QyVEOSU4NCUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEOSU4MiVEOCVBRiVEOCVBNyVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTVE” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_uc_default_bullets iamge=”13826″ heading=”کارگاه مگنت ویژه چه کسانی است؟” heading_color=”#550110″ content_color=”#550110″ left_border_color=”#550110″ uc_items_data=”JTVCJTdCJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyMzU1MDExMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLW1hbGUlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQUYlREIlOEMlRDglQjElRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQjklRDglQTclRDklODUlRDklODQlMjAlRDklODglMjAlRDglQTclRDglQjElRDglQjQlRDglQUYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzU1MDExMCUyMiUyQyUyMnN1Yl90aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMzU1MDExMCUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmljb25fYmclMjIlM0ElMjIlMjM1NTAxMTAlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1tYWxlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ4JUFBJURCJThDJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM1NTAxMTAlMjIlMkMlMjJzdWJfdGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjM1NTAxMTAlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJpY29uX2JnJTIyJTNBJTIyJTIzNTUwMTEwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtbWFsZSUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVCNSVEOCVBNyVEOCVBRCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBNyVEOCVCQSVEOSU4NCUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNTUwMTEwJTIyJTJDJTIyc3ViX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIzNTUwMTEwJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyMzU1MDExMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLW1hbGUlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlREElQTklRDglQTclRDglQjElRDglQjQlRDklODYlRDglQTclRDglQjMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODglMjAlRDklODUlRDglQUElRDglQUUlRDglQjUlRDglQjUlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQUQlRDglQjElRDklODElRDklODclRTIlODAlOEMlRDglQTclREIlOEMlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzU1MDExMCUyMiUyQyUyMnN1Yl90aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMzU1MDExMCUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmljb25fYmclMjIlM0ElMjIlMjM1NTAxMTAlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1tYWxlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFBJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM1NTAxMTAlMjIlMkMlMjJzdWJfdGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjM1NTAxMTAlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJpY29uX2JnJTIyJTNBJTIyJTIzNTUwMTEwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtbWFsZSUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4MSVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCNCUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNTUwMTEwJTIyJTJDJTIyc3ViX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIzNTUwMTEwJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyMzU1MDExMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLW1hbGUlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODglRDglQTglMjAlRDklODUlRDglQjMlRDglQUElRDglQjElRDklODclRDglQTclMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzU1MDExMCUyMiUyQyUyMnN1Yl90aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMzU1MDExMCUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]JUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUE4JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUFDJURCJThDJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ5JTgyJUQ4JUFGJUQ4JUIxJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUJBJURCJThDJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JURCJThDJURBJTk4JUQ5JTg3JTIwJTNB[/ucaddon_uc_default_bullets]

زمان باقی مانده تا شروع رویداد دوم

[ucaddon_uc_sign_countdown date=”2019/12/20 09:00:00″ dat_top=”#3169af” day_bottom=”#96b0e4″ min_top=”#e9d949″ min_bott=”#f7eea6″ sec_top=”#e17070″ sec_bott=”#e8b5b5″ days=”روز” hours=”ساعت” minutes=”دقیقه” seconds=”ثانیه” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_blox_blockquote_carousel icon_bg_color=”#411804″ icon=”fa fa-question-circle” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEQSU4NiVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRiVEOSU4NSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCMSVEOSU4MiVEQiU4QyVEOCVBOCUyMCVEOCVBRSVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEQSVBOSVEOSU4NiVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCU5RiUyMCVEQSU4NiVEQSVBRiVEOSU4OCVEOSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVBQyVEOSU4NCVEOSU4OCVEOCVBQSVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCMSVEOSU4MiVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCNCVEQiU4QyVEOSU4NSVEOCU5RiUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_blox_blockquote_carousel icon_bg_color=”#411804″ icon=”fa fa-question-circle” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEQSU4NiVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOSU4OCVEOCVBNyVEOCVBRCVEOCVBRiUyMCVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVBRiVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVCMSVEOSU4MiVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCNCVEOCVCMSVEQSVBOSVEOCVBQSVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVCMSVEQSVBRiUyMCVEOCVBQSVEOCVBNyVEOCVCMyVEQiU4QyVEOCVCMyUyMCVEOCVCNCVEOCVBRiVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCU5RiUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_clean_solid_event_box color=”#411804″ title=”تهران دانشگاه الزهرا (ع)” description=”” btn_txt=”رزرو همین حالا” price=”100 نفر” month=”دی” image=”1021″ day=”13″ day_name=”” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQjklRDglQUElMjAwOSUzQTAwJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JURCJThDJTIwMTIlM0EwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLWNsb2NrLW8lMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_uc_arrow_effect_rounded_button text=”رزرو همین حالا !” background_color=”#263238″ link=”#buyraw” target=”_self”][ucaddon_blox_mega_bar_counter_number_inside uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQjglRDglQjElRDklODElREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQUElREElQTklRDklODUlREIlOEMlRDklODQlMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjIlMkMlMjJ2YWx1ZSUyMiUzQSUyMjklMjIlMkMlMjJjb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxMTgwNCUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_mega_icon_content_box title=”رقابت<br><br>در کسب‌و‌کار” description=”JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUIyJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFBJURBJTk4JURCJThDJUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg2JURBJUFGJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg2JUQ4JUFDJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwJUQ5JUJFJURCJThDJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ5JTg3JTIwJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUFGJUQ5JTgxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg2JURBJUFGJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFFJUQ4JUE3JUQ4JUI3JUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJURBJUE5JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUFGJTIwLiVEOSU4NyVEOCVBRiVEOSU4MSUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEQiU4QyVEQSVBRiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOSU4NSVEOCVBQyVEOCVBOCVEOSU4OCVEOCVCMSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRSVEOCVBNyVEOCVCNyVEOCVCMSUyMCVEQSVBOSVEOCVCNCVEOSU4OCVEOCVCMSVEOCVCNCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEQSVBOSVEOCVCNCVEOCVBQSVEOSU4NyUyMCVEOCVCNCVEOSU4OCVEOSU4NiVEOCVBRi4lRDklQkUlREIlOEMlRDglQjElRDklODglRDglQjIlMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODYlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQUMlRDklODYlREElQUYlMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElRDklODElRDglQTclRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjIlRDklODglRDglQjElMjAlRDklODclRDklODUlREIlOEMlRDglQjQlRDklODclMjAlRDglQTglRDklODclRDglQUElRDglQjElREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElMjAlRDklODYlREIlOEMlRDglQjMlRDglQUElRDglOEMlRDglQTglRDglQTclREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQjElRDklODglRDglQjQlREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQUElRDglQUUlRDglQTclRDglQjAlMjAlREElQTklRDglQjElRDglQUYlMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQUYlRDglQjQlRDklODUlRDklODYlMjAlRDglQTglRDglQUYlRDklODglRDklODYlMjAlRDklODUlRDglQTglRDglQTclRDglQjElRDglQjIlRDklODclMjAlRDglQUElRDglQjMlRDklODQlREIlOEMlRDklODUlMjAlRDglQjQlRDklODglRDglQUYuJUQ4JUE4JUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIxJUQ5JTgyJUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTgxJUQ5JTgyJUQ4JUI3JTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg2JURBJUFGJURCJThDJUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JThDJURBJUE5JUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JTIwJURBJTg2JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUIzJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ5JUJFJURCJThDJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJURCJThDJURBJUE5JTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg2JURBJUFGJTIwJUQ5JTgxJUQ5JTgyJUQ4JUI3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUIyJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg2JURBJUFGJURCJThDJUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFEJUQ5JTgyJUQ5JTgyJTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ4JUFGLiVEOSU4NyVEOSU4NSVEQiU4QyVEOCVCNCVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEQSVBRiVEOSU4OCVEOSU4NiVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOCVCNCVEOSU4NSVEOSU4NiUyMCVEOCVBRCVEOSU4NSVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBQSVEOCVCOCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCNCUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCNCVEOCVBQSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCNCVEOCVBRi4lRDglQTclRDglQjMlRDglQUElRDglQjElRDglQTclRDglQUElREElOTglREIlOEMlMjAlRDglQjElRDklODIlRDglQTclRDglQTglRDglQUElMjAlRDklQkUlRDglQTclREIlOEMlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDklODUlRDglQTclMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlREElQUYlRDklODglREIlOEMlRDglQUYlMjAlM0ElREIlOEMlREElQTklREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDklODglREIlOEMlREElOTglREElQUYlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODElRDglQjElRDklODUlRDglQTclRDklODYlRDglQUYlRDglQTclRDklODclREIlOEMlMjAlREIlOEMlREElQTklMjAlRDglQUElRDklODclRDglQTclRDglQUMlRDklODUlMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQTglMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlRDglQjMlRDglQUElMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQUYlRDglQjQlRDklODUlRDklODYlMjAlRDklODYlRDglQUYlRDglQTclRDklODYlRDglQUYlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlREElQTklRDglQUMlRDglQTclMjAlRDglQTglRDglQTclREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQUYlRDklODElRDglQTclRDglQjklMjAlREElQTklRDklODYlRDglQUYlMjAlRDklODglMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlREElQTklRDklODclMjAlREIlOEMlREElQTklMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElRDglQjElRDglQTclRDglQUElREElOTglREIlOEMlMjAlRDglQUYlRDklODElRDglQTclRDglQjklREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQUQlREElQTklRDklODUlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlRDglQjMlRDglQUElMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQUYlRDglQjQlRDklODUlRDklODYlMjAlRDklODYlRDglQUYlRDglQTclRDklODYlRDglQUYlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlREElQTklRDglQUMlRDglQTclMjAlRDglQTglRDglQTclREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQUQlRDklODUlRDklODQlRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODglRDglQjElMjAlRDglQjQlRDklODglRDglQUYuJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFBJURBJTk4JURCJThDJTIwJUQ4JUIxJUQ5JTgyJUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUFBJURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUFBJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg4JUQ4JUFGJUQ4JThDJUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ5JTg2JTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ4JThDJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JThDJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUI5JTIwJUQ4JThDJUQ4JUE3JUQ4JUI3JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUI5JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUI5JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ4JUIxLg==” link=”” icon=”fa fa-puzzle-piece” bg_color=”#411804″ bg_hover=”#411804″ uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_uc_altemating_bullets uc_items_data=”JTVCJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxMTgwNCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOSU4MiVEOCVBNyVEOCVBOCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVCMSVEOSU4MiVEOCVBOCVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBQSVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NyUyMCVEOSU4OCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBRiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEOCVBRCVEQiU4QyVEOCVCNyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzUzMUUwOCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEQSU4NiVEOSU4NyUyMCVEQSVBOSVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVCMSVEOSU4MiVEQiU4QyVEOCVBOCUyMCVEOSU4NyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCU5RiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxMTgwNCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBQSVEQSU5OCVEQiU4QyUyMCVEOCVBRCVEOSU4NSVEOSU4NCVEOSU4NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzUzMUUwOCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBQSVEQSU5OCVEQiU4QyUyMCVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVCMSVEQSVBOSVEOCVCMiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxMTgwNCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBQSVEQSU5OCVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBRCVEOCVCMSVEOSU4MSUyMCVEQSVBOSVEOCVCMSVEOCVBRiVEOSU4NiUyMCVEOCVCMSVEOSU4MiVEOCVBOCVEOCVBNyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzUzMUUwOCUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4OCVEOCVBNyVEOCVBRCVEOCVBRiUyMCVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVBRiVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVCMSVEOSU4MiVEQiU4QyVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTVE” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_uc_default_bullets iamge=”13825″ heading=”کارگاه دوئل ویژه چه کسانی است؟” heading_color=”#411804″ content_color=”#411804″ left_border_color=”#411804″ uc_items_data=”JTVCJTdCJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyMzQxMTgwNCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLW1hbGUlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQUYlREIlOEMlRDglQjElRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQjklRDglQTclRDklODUlRDklODQlMjAlRDklODglMjAlRDglQTclRDglQjElRDglQjQlRDglQUYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxMTgwNCUyMiUyQyUyMnN1Yl90aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMzQxMTgwNCUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmljb25fYmclMjIlM0ElMjIlMjM0MTE4MDQlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1tYWxlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ4JUFBJURCJThDJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTE4MDQlMjIlMkMlMjJzdWJfdGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjM0MTE4MDQlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJpY29uX2JnJTIyJTNBJTIyJTIzNDExODA0JTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtbWFsZSUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVCNSVEOCVBNyVEOCVBRCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBNyVEOCVCQSVEOSU4NCUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDExODA0JTIyJTJDJTIyc3ViX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIzNDExODA0JTIyJTdEJTJDJTdCJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyMzQxMTgwNCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLW1hbGUlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlREElQTklRDglQTclRDglQjElRDglQjQlRDklODYlRDglQTclRDglQjMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODglMjAlRDklODUlRDglQUElRDglQUUlRDglQjUlRDglQjUlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQUQlRDglQjElRDklODElRDklODclRTIlODAlOEMlRDglQTclREIlOEMlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxMTgwNCUyMiUyQyUyMnN1Yl90aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMzQxMTgwNCUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmljb25fYmclMjIlM0ElMjIlMjM0MTE4MDQlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1tYWxlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFBJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTE4MDQlMjIlMkMlMjJzdWJfdGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjM0MTE4MDQlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJpY29uX2JnJTIyJTNBJTIyJTIzNDExODA0JTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtbWFsZSUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVBQSVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSU4NSVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDExODA0JTIyJTJDJTIyc3ViX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIzNDExODA0JTIyJTdEJTVE” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]JUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUFBJUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIxJUQ5JTgyJUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ5JTgyJUQ4JUFGJUQ4JUIxJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUJBJURCJThDJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JURCJThDJURBJTk4JUQ5JTg3JTIwJTNB[/ucaddon_uc_default_bullets]

زمان باقی مانده تا شروع رویداد سوم

[ucaddon_uc_sign_countdown date=”2020/01/03 09:00:00″ dat_top=”#3169af” day_bottom=”#96b0e4″ min_top=”#e9d949″ min_bott=”#f7eea6″ sec_top=”#e17070″ sec_bott=”#e8b5b5″ days=”روز” hours=”ساعت” minutes=”دقیقه” seconds=”ثانیه” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_blox_blockquote_carousel icon_bg_color=”#3E0339″ icon=”fa fa-question-circle” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEQSU4NiVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBRCVEOCVCNiVEOSU4OCVEOCVCMSUyMCVEQiU4QyVEQSVBOSUyMCVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEQiU4QyVEQSVBOSUyMCVEOSU4MSVEQiU4QyVEOSU4NCVEOSU4NSUyMCVEOCU4QyUyMCVEOSU4MSVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCNCUyMCVEOSU4MSVEQiU4QyVEOSU4NCVEOSU4NSUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBNyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBRiVEOCU5RiUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_blox_blockquote_carousel icon_bg_color=”#3E0339″ icon=”fa fa-question-circle” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEQSU4NiVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVBMiVEOSU4NSVEOCVBRiUyMCVEQiU4QyVEQSVBOSUyMCVEOSU4NSVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVCMSUyMCVEOSU4NiVEOCVCMyVEOCVBOCVEOCVBQSUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVCMSUyMCVEOCVBRiVEQiU4QyVEQSVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOSU4NyVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMyVEOCVCNyVEOCVBRCUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVCNCVEOCU4QyVEOCVBQSVEOCVBQyVEOCVCMSVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBNyVEQiU4QyVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVCNCVEOCVBQSVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCU5RiUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_clean_solid_event_box color=”#3E0339″ title=”تهران دانشگاه الزهرا (ع)” description=”” btn_txt=”رزرو همین حالا” btn_link=”#buyraw” price=”100 نفر” month=”دی” image=”1021″ day=”27″ day_name=”” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQjklRDglQUElMjAwOSUzQTAwJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JURCJThDJTIwMTIlM0EwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLWNsb2NrLW8lMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_uc_arrow_effect_rounded_button text=”این رویداد برگزار شده!” background_color=”#263238″ link=”#” target=”_self”][ucaddon_blox_mega_bar_counter_number_inside uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQjglRDglQjElRDklODElREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQUElREElQTklRDklODUlREIlOEMlRDklODQlMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjIlMkMlMjJ2YWx1ZSUyMiUzQSUyMjE4JTIyJTJDJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMzRTAzMzklMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_mega_icon_content_box title=”برندسازی<br><br>شخصی” description=”JUQ5JTg3JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUIzJURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUFGJURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFCJUQ4JUE4JUQ4JUFBJTIwJURCJThDJUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ5JTgxJURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg2JUQ4JUFCJURCJThDJTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJURBJTg2JUQ4JUI0JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUEyJURCJThDJUQ4JUFGLiVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOSU4MiVEOCVBQSVEOCVCNSVEOCVBNyVEOCVBRiVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVBQyVEOSU4NyUyMCVEOCVBRCVEOCVCMSVEOSU4MSUyMCVEOCVBNyVEOSU4OCVEOSU4NCUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVCMiVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEQSU4NiVEQSVBRiVEOSU4OCVEOSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NyVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBQSVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBRiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBRiVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSU4NSVEOCVCOSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVCMSVEOSU4MiVEOSU4NSUyMCVEOCVBOCVEOCVCMiVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiVEOCU5RiVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVBRSVEOCVBQSVEOSU4NiUyMCVEQiU4QyVEQSVBOSUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEOCVCNCVEOCVBRSVEOCVCNSVEQiU4QyVEOCU4QyVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVCNCVEOSU4NCVEOSU4OCVEOCVCQSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSVCRSVEOCVCMSVEOCVCMSVEOSU4MiVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVBQSUyMCVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCMiUyMCVEOCVBQyVEOCVBNyVEQiU4QyVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBOCUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVCMyVEOCVCMSVEOCVCOSVEOCVBQSUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVCNCVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVCNCUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4OCVEQiU4QyVEOCVBRi4lRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQUQlRDglQUElREIlOEMlMjAlRDglQTclREElQUYlRDglQjElMjAlRDklODUlRDglQUElRDglQUUlRDglQjUlRDglQjUlRTIlODAlOEMlRDglQUElRDglQjElREIlOEMlRDklODYlMjAlRDklODElRDglQjElRDglQUYlMjAlRDglQUMlRDklODclRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQUQlRDglQjElRDklODElRDklODclRTIlODAlOEMlREIlOEMlMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjQlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQUElRDglQTclMjAlRDklODglRDklODIlRDglQUElREIlOEMlMjAlRDglQTclRDklODElRDglQjElRDglQTclRDglQUYlMjAlRDklODglMjAlRDklODclRDklODUlREElQTklRDglQTclRDglQjElRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODglMjAlRDklODUlRDglQjQlRDglQUElRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDklODYlRDglQUElRDglQTclRDklODYlMjAlRDglOEMlRDglQTglRDglQjElRDklODYlRDglQUYlRDglQjQlRDglQUUlRDglQjUlREIlOEMlMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQjElRDglQTclMjAlRDklODYlRDglQjQlRDklODYlRDglQTclRDglQjMlRDklODYlRDglQUYlRDglOEMlRDglQUYlRDglQTclRDglQjQlRDglQUElRDklODYlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQUElRDglQUUlRDglQjUlRDglQjUlMjAlRDglQTglRDglQjElRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDklODUlRDklODYlRDklODElRDglQjklRDglQUElMjAlRDglQUUlRDglQTclRDglQjUlREIlOEMlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDklODclRDklODUlRDglQjElRDglQTclRDklODclMjAlRDklODYlRDglQUUlRDklODglRDglQTclRDklODclRDglQUYlMjAlRDglQUYlRDglQTclRDglQjQlRDglQUEu” link=”” icon=”fa fa-street-view” bg_color=”#3E0339″ bg_hover=”#3E0339″ uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_uc_altemating_bullets uc_items_data=”JTVCJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzNFMDMzOSUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBRiVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVCMSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEOCVCNCVEOCVBRSVEOCVCNSVEQiU4QyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzU3MWI1NyUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4MSVEOCVCMSVEOSU4MiUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOCVBRiVEOCVCOSVEOCVBNyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzNFMDMzOSUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBQSVEOCVBNyVEOCVBQiVEQiU4QyVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEOCVBQSVEOSU4MiVEOCVBNyVEOCVBOCVEOSU4NCUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVCNCVEOCVBRSVEOCVCNSVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzU3MWI1NyUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVBRSVEOCVBQSUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NCVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBQSVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEOCVCNCVEOCVBRSVEOCVCNSVEQiU4QyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzNFMDMzOSUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCMiVEOCVCNCUyMCVEOCVCMCVEOSU4NyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCMiVEOCVCNCUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBOCVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEOCVCNCVEOCVBRSVEOCVCNSVEQiU4QyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzU3MWI1NyUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBQyVEOCVBNyVEQiU4QyVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBOCVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVCNCVEOCVBRSVEOCVCNSVEQiU4QyUyOCVEOCVBMiVEQiU4QyVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEOSU4NyVEOCVCMyVEOCVBQSVEQiU4QyVEOCVBRiVEOCU5RiUyOSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTVE” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_uc_default_bullets iamge=”1023″ heading=”کارگاه پرستیژ ویژه چه کسانی است؟” heading_color=”#3E0339″ content_color=”#3E0339″ left_border_color=”#3E0339″ uc_items_data=”JTVCJTdCJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyMzNFMDMzOSUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLW1hbGUlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQUYlREIlOEMlRDglQjElRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQjklRDglQTclRDklODUlRDklODQlMjAlRDklODglMjAlRDglQTclRDglQjElRDglQjQlRDglQUYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzNFMDMzOSUyMiUyQyUyMnN1Yl90aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMzNFMDMzOSUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmljb25fYmclMjIlM0ElMjIlMjMzRTAzMzklMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1tYWxlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ4JUFBJURCJThDJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMzRTAzMzklMjIlMkMlMjJzdWJfdGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjMzRTAzMzklMjIlN0QlMkMlN0IlMjJpY29uX2JnJTIyJTNBJTIyJTIzM0UwMzM5JTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtbWFsZSUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVCNSVEOCVBNyVEOCVBRCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBNyVEOCVCQSVEOSU4NCUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzM0UwMzM5JTIyJTJDJTIyc3ViX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIzM0UwMzM5JTIyJTdEJTJDJTdCJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyMzNFMDMzOSUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLW1hbGUlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlREElQTklRDglQTclRDglQjElRDglQjQlRDklODYlRDglQTclRDglQjMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODglMjAlRDklODUlRDglQUElRDglQUUlRDglQjUlRDglQjUlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQUQlRDglQjElRDklODElRDklODclRTIlODAlOEMlRDglQTclREIlOEMlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzNFMDMzOSUyMiUyQyUyMnN1Yl90aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMzNFMDMzOSUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmljb25fYmclMjIlM0ElMjIlMjMzRTAzMzklMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1tYWxlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg4JURBJUE5JUQ5JTg0JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTgyJUQ5JTg4JUQ5JTgyJURCJThDJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMzRTAzMzklMjIlMkMlMjJzdWJfdGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjMzRTAzMzklMjIlN0QlMkMlN0IlMjJpY29uX2JnJTIyJTNBJTIyJTIzM0UwMzM5JTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtbWFsZSUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBNyVEOSU4OCVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBQSUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzM0UwMzM5JTIyJTJDJTIyc3ViX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIzM0UwMzM5JTIyJTdEJTJDJTdCJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyMzNFMDMzOSUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLW1hbGUlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjQlRDglQTclRDklODglRDglQjElRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODUlRDglQTclRDklODQlREIlOEMlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzNFMDMzOSUyMiUyQyUyMnN1Yl90aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMzNFMDMzOSUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmljb25fYmclMjIlM0ElMjIlMjMzRTAzMzklMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1tYWxlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JUJFJUQ4JUIyJUQ4JUI0JURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUUyJTgwJThDJUQ5JUJFJUQ4JUIyJUQ4JUI0JURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMzRTAzMzklMjIlMkMlMjJzdWJfdGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjMzRTAzMzklMjIlN0QlMkMlN0IlMjJpY29uX2JnJTIyJTNBJTIyJTIzM0UwMzM5JTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtbWFsZSUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NyVEOSU4NiVEOCVCMSVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVBQSVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSU4NSVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzM0UwMzM5JTIyJTJDJTIyc3ViX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIzM0UwMzM5JTIyJTdEJTVE” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]JUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ4JUFFJUQ4JUI1JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ5JTgyJUQ4JUFGJUQ4JUIxJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUJBJURCJThDJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JURCJThDJURBJTk4JUQ5JTg3JTIwJTNB[/ucaddon_uc_default_bullets]
[ucaddon_bold_cta_line title=”چک‌لیست برندسازی شخصی” banner_txt=”JUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUI0JUQ4JUFFJURCJThDJUQ4JUI1JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUFFJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUI0JUQ4JUFFJUQ4JUI1JURCJThDJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJURBJTg2JURBJUE5JUUyJTgwJThDJUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg0JUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUIxJUQ4JUIzJURCJThDJTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg1JUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJUQ4JUFG” btn_text=”دانلود همین حالا!” bg_color=”#54094E” btn_color=”#77117f” button_link=”https://hosseintaheri.ir/download/14374/” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]

زمان باقی مانده تا شروع رویداد چهارم

[ucaddon_uc_sign_countdown date=”2020/01/17 09:00:00″ dat_top=”#3169af” day_bottom=”#96b0e4″ min_top=”#e9d949″ min_bott=”#f7eea6″ sec_top=”#e17070″ sec_bott=”#e8b5b5″ days=”روز” hours=”ساعت” minutes=”دقیقه” seconds=”ثانیه” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_blox_blockquote_carousel icon_bg_color=”#060841″ icon=”fa fa-question-circle” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEQSU4NiVEQSVBRiVEOSU4OCVEOSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVCNSVEOCVCMSVEOSU4MSUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCOSUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NCVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NSVEOCVBQSVEOCVCMSUyMCUyMCVEOCU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMDElMjAlRDglQjMlRDglQTclRDklODQlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQUYlRDglQTclRDglQjIlRDklODclMjAzJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUI0JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI0JURCJThDJUQ5JTg1JUQ4JTlGJTIyJTdEJTVE” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_blox_blockquote_carousel icon_bg_color=”#060841″ icon=”fa fa-question-circle” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEOCVCMyVEOCVCMSVEOCVCOSVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVCNCVEOCVBQSVEOCVBNyVEOCVBOCUyMCVEQSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVBQSVEOSU4MSVEOCVBNyVEOSU4OCVEOCVBQSVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEQSU4NiVEOCVBNyVEOCVBOCVEQSVBOSVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBRiVEOCU5RiUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_clean_solid_event_box color=”#060841″ title=”تهران دانشگاه الزهرا (ع)” description=”” btn_txt=”رزرو همین حالا” price=”100 نفر” month=”بهمن” image=”1021″ day=”18″ day_name=”” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQjklRDglQUElMjAwOSUzQTAwJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JURCJThDJTIwMTIlM0EwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLWNsb2NrLW8lMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_uc_arrow_effect_rounded_button text=”رزرو همین حالا!” background_color=”#263238″ link=”#buyraw” target=”_self”][ucaddon_blox_mega_bar_counter_number_inside uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQjglRDglQjElRDklODElREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQUElREElQTklRDklODUlREIlOEMlRDklODQlMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjIlMkMlMjJ2YWx1ZSUyMiUzQSUyMjAlMjIlMkMlMjJjb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA2MDg0MSUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_mega_icon_content_box title=”چابکی در<br><br>سازمان” description=”JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJURBJTg2JUQ4JUE3JUQ4JUE4JURBJUE5JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUIyJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTgxJUQ4JUIxJURCJThDJUQ5JTg2JTNDYnIlM0UlMEElREElODYlRDglQTclRDglQTglREElQTklREIlOEMlMjAlRDglQjklREElQTklRDglQjMlMjAlRDglQTclRDklODQlRDglQjklRDklODUlRDklODQlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDklODUlRDklODglRDklODIlRDglQjklMjAlRDklODglMjAlRDklODclRDklODglRDglQjQlRDklODUlRDklODYlRDglQUYlRDglQTclRDklODYlRDklODclMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQjQlRDglQjElRDglQTclREIlOEMlRDglQjclMjAlRDglOEMlREIlOEMlREElQTklMjAlRDklQkUlRDglQTclRDglQjMlRDglQUUlMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElRDglQjElRDglQTclRDglQUElREElOTglREIlOEMlREElQTklMjAlRDklODglMjAlRDklODYlRDklODclMjAlRDglQUElRDglQTclREElQTklRDglQUElREIlOEMlREElQTklREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElMjAlRDklODglMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTclRDglQjElRDglQUElRDglQTglRDglQTclRDglQjclMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDglQTclREIlOEMlRDglQUMlRDglQTclRDglQUYlMjAlRDklODUlREElQTklRDglQTclRDklODYlREIlOEMlRDglQjIlRDklODUlREIlOEMlMjAlRDglQUYlRDklODElRDglQTclRDglQjklREIlOEMlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDklODUlRDglQUQlREIlOEMlRDglQjclMjAlREElQTklRDglQjMlRDglQTglMjAlRDklODglMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElMjAuJURBJTg2JUQ4JUE3JUQ4JUE4JURBJUE5JURCJThDJTIwJURCJThDJURBJUE5JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIzJURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUE4JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUJBJURCJThDJURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUFDJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFEJURCJThDJUQ4JUI3JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUFDJUQ4JUIyJURCJThDJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUFEJUQ5JTg0JURCJThDJUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JUJFJURCJThDJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg2JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUFGJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JUQ4JUIzJURCJThDJUQ4JUI5JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg2JUQ4JUI4JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg4JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ4JUIzJUQ4JUE4JTIwJUQ5JTg4JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFGJTIwLiVEQSU4NiVEOCVBNyVEOCVBOCVEQSVBOSVEQiU4QyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NyVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBRiVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMyVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVBRiVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4MSVEOCVBQSUyMCVEOCVCMyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVCOSUyMCVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBNiVEOSU4NyUyMCVEOSVCRSVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBRSUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBOCUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEQSVBOSVEOSU4OCVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NyVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOSU4NSVEQSVBOSVEOSU4NiUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSUyMC4=” link=”” icon=”fa fa-tachometer” bg_color=”#060841″ bg_hover=”#060841″ uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_uc_altemating_bullets uc_items_data=”JTVCJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA2MDg0MSUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBQSUyMCVEOCVBNyVEOSU4OCVEOSU4NCVEOSU4OCVEQiU4QyVEOCVBQSUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVCMiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzBBMTA1RSUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBQSVEQSU5OCVEQiU4QyUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVCMyVEOCVCOSVEOSU4NyUyMCVEQSVBOSVEOCVCMyVEOCVBOCUyMCVEOSU4OCUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA2MDg0MSUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBQSVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEQSVBOSVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVCMSVEQSVBOSVEOCVCMiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzBBMTA1RSUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEQSVBOSVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVBRiVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOSU4NyVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBQSVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBRiVEOSU4NiUyMCVEOCVCOSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NSVEOSU4NCUyMCVEOSU4NSVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVBRCVEOSU4NSUyMCVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVCMSVEQSVBOSVEOCVCMiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA2MDg0MSUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBOCVEOSU4NyVEOCVBOCVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVCOSVEOSU4NSVEOSU4NCVEQSVBOSVEOCVCMSVEOCVBRiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVCNiVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCNyUyMCVEOCVCNCVEOCVBRSVEOCVCNSVEQiU4QyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmFja2dyb3VuZF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzBBMTA1RSUyMiUyQyUyMnByaW1hcnlfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCNCUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyVEOCVBOCVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVBQSVEOCVBQyVEOCVCMSVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jbG9jay1vJTIyJTdEJTVE” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_uc_default_bullets iamge=”13824″ heading=”کارگاه فرمول یک ویژه چه کسانی است؟” heading_color=”#060841″ content_color=”#060841″ left_border_color=”#060841″ uc_items_data=”JTVCJTdCJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyMzA2MDg0MSUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLW1hbGUlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQUYlREIlOEMlRDglQjElRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQjklRDglQTclRDklODUlRDklODQlMjAlRDklODglMjAlRDglQTclRDglQjElRDglQjQlRDglQUYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA2MDg0MSUyMiUyQyUyMnN1Yl90aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMzA2MDg0MSUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmljb25fYmclMjIlM0ElMjIlMjMwNjA4NDElMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1tYWxlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ4JUFBJURCJThDJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwNjA4NDElMjIlMkMlMjJzdWJfdGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjMwNjA4NDElMjIlN0QlMkMlN0IlMjJpY29uX2JnJTIyJTNBJTIyJTIzMDYwODQxJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtbWFsZSUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVCNSVEOCVBNyVEOCVBRCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBNyVEOCVCQSVEOSU4NCUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDYwODQxJTIyJTJDJTIyc3ViX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIzMDYwODQxJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyMzA2MDg0MSUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLW1hbGUlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlREElQTklRDglQTclRDglQjElRDglQjQlRDklODYlRDglQTclRDglQjMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODglMjAlRDklODUlRDglQUElRDglQUUlRDglQjUlRDglQjUlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQUQlRDglQjElRDklODElRDklODclRTIlODAlOEMlRDglQTclREIlOEMlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzA2MDg0MSUyMiUyQyUyMnN1Yl90aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMzA2MDg0MSUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmljb25fYmclMjIlM0ElMjIlMjMwNjA4NDElMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1tYWxlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFBJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwNjA4NDElMjIlMkMlMjJzdWJfdGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjMwNjA4NDElMjIlN0QlMkMlN0IlMjJpY29uX2JnJTIyJTNBJTIyJTIzMDYwODQxJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtbWFsZSUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBNyVEOSU4OCVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NCVEQiU4QyUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDYwODQxJTIyJTJDJTIyc3ViX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIzMDYwODQxJTIyJTdEJTVE” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]JUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJURBJTg2JUQ4JUE3JUQ4JUE4JURBJUE5JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ5JTgyJUQ4JUFGJUQ4JUIxJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUJBJURCJThDJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JURCJThDJURBJTk4JUQ5JTg3JTIwJTNB[/ucaddon_uc_default_bullets]

زمان باقی مانده تا شروع رویداد پنجم

[ucaddon_uc_sign_countdown date=”2020/02/07 09:00:00″ dat_top=”#3169af” day_bottom=”#96b0e4″ min_top=”#e9d949″ min_bott=”#f7eea6″ sec_top=”#e17070″ sec_bott=”#e8b5b5″ days=”روز” hours=”ساعت” minutes=”دقیقه” seconds=”ثانیه” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_blox_blockquote_carousel icon_bg_color=”#FF2F54″ icon=”fa fa-question-circle” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEQSU4NiVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOSU4NyVEOCVCMiVEQiU4QyVEOSU4NiVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVCMiVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBRiVEQiU4QyUyMCVEOCVCNSVEOCVCMSVEOSU4MSUyMCVEOCVBQSVEOCVBOCVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVCQSVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBOCVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOSU4NSUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiVEOCVBRiVEOSU4NyVEQiU4QyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4MSVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCNCUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCU5RiUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_blox_blockquote_carousel icon_bg_color=”#FF2F54″ icon=”fa fa-question-circle” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEQSU4NiVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVCMSVEOSU4MiVEOCVBOCVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOSU4MiVEQiU4QyVEOSU4NSVEOCVBQSVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBNyVEOCVBQSVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVEOCVBRiVEOSU4NyVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEOCU4QyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyVEOCVBQSVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVEOSU4MSVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCNCVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCU5RiUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_diagonal_event_box image=”1021″ title=”همایش بزرگ دینامیت <br> طراحی کمپین‌های افزایش فروش” description=”تهران دانشگاه الزهرا (ع)” color=”#FE2E55″ btn_txt=”رزرو همین حالا !” btn_link=”#buyraw” date_num=”1″ month=”بهمن” tab=”_self” uc_init_settings=”” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_mega_icon_content_box title=”بازار را<br><br>بترکانید !” description=”JUQ4JUE4JUQ4JUI5JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJURBJUFGJUQ4JUIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwNSUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NyUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBRiVEQiU4QyUyMCVEOSU4NiVEOSU4OCVEOCVBOCVEOCVBQSUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBRiUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBRiVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEQiU4QyUyMCVEQiU4QyVEQSVBOSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NSVEOSVCRSVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4MiVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVBQSVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEOSU4MSVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCNCUyMCVEOSU4NiVEQiU4QyVEOSU4NSVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NSUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOSU4NSVEOCVBQSVEOSU4MSVEOCVBNyVEOSU4OCVEOCVBQSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOSU4NS4lMEElMEElRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlRDklODclRDklODUlRDglQTclREIlOEMlRDglQjQlMjAlRDklODclRDklODUlRDklODclMjAlRDglQTIlRDklODYlREElODYlRDklODclMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQTglRDglQjElRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklQkUlREIlOEMlRDglQTclRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQjIlREIlOEMlMjAlREIlOEMlREElQTklMjAlREElQTklRDklODUlRDklQkUlREIlOEMlRDklODYlMjAlRDklQkUlRDglQjElRDglQTglRDglQTclRDglQjIlRDglQUYlRDklODclMjAlRDklODElRDglQjElRDklODglRDglQjQlMjAlRDklODYlREIlOEMlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQjclRDklODglRDglQjElMjAlREElQTklRDglQTclRDklODUlRDklODQlRDglQTclMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElRDglQTglRDglQjElRDglQUYlREIlOEMlMjAlRDglQTglREIlOEMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQUElRDglQTclMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlREElQTklRDglQjMlRDglQTglRTIlODAlOEMlRDklODglREElQTklRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlMjAlRDglQTglREElQTklRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQTglRDglQTglRDglQjElREIlOEMlRDglQUYuJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUI0JTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUFBJURBJUE5JUQ5JTg1JURCJThDJUQ5JTg0JTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTgyJUQ4JUE4JUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUFCJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg2JURBJTg2JUQ5JTg3JTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JTIwJURBJUE5JUQ4JUIzJUQ4JUE4JUUyJTgwJThDJUQ5JTg4JURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI3JUQ5JTg4JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFDJUQ4JUIyJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFEJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTgyJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJURBJUFGJURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUFGLg==” link=”” icon=”fa fa-bomb” bg_color=”#FF2F54″ bg_hover=”#FF2F54″ uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][ucaddon_blox_mega_bar_counter_number_inside uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQjglRDglQjElRDklODElREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQUElREElQTklRDklODUlREIlOEMlRDklODQlMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlRDklODclRDklODUlRDglQTclREIlOEMlRDglQjQlMjIlMkMlMjJ2YWx1ZSUyMiUzQSUyMjIxJTIyJTJDJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNGRjJGNTQlMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]

زمان باقی مانده تا همایش بزرگ دینامیت

[ucaddon_uc_sign_countdown date=”2020/02/20 09:00:00″ dat_top=”#3169af” day_bottom=”#96b0e4″ min_top=”#e9d949″ min_bott=”#f7eea6″ sec_top=”#e17070″ sec_bott=”#e8b5b5″ days=”روز” hours=”ساعت” minutes=”دقیقه” seconds=”ثانیه” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-industry” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

مشاور برند و توسعه بازار

380 کمپانی معظم ایران

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-trophy” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

خالق 38 برند معتبر

داخلی و خارجی

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-group” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

آموزش بیش از

4800 مدیر برتر کشور

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-graduation-cap” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

مدرس مرکز کارآفرینی

دانشگاه صنعتی اصفهان

[ucaddon_uc_icon_hover_effect_set_1 icon=”fa fa-diamond” icon_link=”” icon_color_one=”#B0BEC5″ _icon_hover_color=”#B0BEC5″]

مدیر و موسس

آژانس تبلیغاتی 128

همکاری با برترین مدیران و مدرسان بازاریابی جهان

به عنوان یک مربی کسب و کار و مشاور، همواره به مطالعه بروزترین روش های بازاریابی در مقالات ، مجلات و کتب بازاریابی معتبر جهان مشغول بوده ام و در دوره های آموزشی و تخصصی بین المللی بسیاری شرکت نموده ام . همکاری با اساتید مطرح جهان در حوزه بازاریابی ، باعث حضور باب پریتچارد (مرد سال بازاریابی جهان ) و مایکل لندر ( رئیس آکادمی بازاریابی تعاملی و مستقیم اروپا ) به دعوت من به ایران گردید .

قسمت سیزدهم برنامه کلید با موضوع ایده ها ، دیده ها و پدیده های کسب و کار به زندگی شخصی و کاری وی پرداخت ، یکی از پر بازدیدترین ویدیوهای آپارات قرار گرفت و ظرف سه روز پس از انتشار به عنوان پیشنهادات سایت در صفحه اول آپارات قرار گرفت و با حضور او در این برنامه موضوعاتی از قبیل : چرا استراتژی توسعه برند دیجی کالا شکست میخورد؟ چرا کمپین های تبلیغاتی تاثیر گذشته را ندارند؟ سه استراتژی که در آینده میتواند قفل بازاریابی و سازمانها را بگشاید چیست؟ چرا استارت آپها حساب بانکی میلیونی ندارند؟ و… بود که در یک مصاحیه بحث برانگیز و پر چالش به سوالات آرش سروری پاسخ داده شد . در ادامه این ویدیو را تماشا کنید.

طراح و مدرس دوره کیست؟

حسین طاهری، مدرس مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناس همیشگی برنامه های اقتصادی در صداوسیما است که در این دوره تجربه های خود و سایر شرکت ها را انتقال می دهد. او بیش از 18 سال است که در حوزه بازاریابی، برند، تبلیغات و فروش تحقیق و مطالعه می کند و برندهای مطرحی را ساخته و سود رسانده است.
حسین طاهری،مربی و مدرس این دوره است که تجربه های شخصی و دیگر سازمانهای تبلیغاتی را ارائه خواهد نمود. او تاکنون ۴۰ نفر از برترین های جهان در حوزه تبلیغات ، بازاریابی و برند را به ایران دعوت کرده است و ضمن برگزاری همایش های آموزشی و مشاوره های خصوصی ، همکاری نزدیکی در جهت انتقال و واردات این دانش تخصصی به کشور با متخصصان صاحب نام جهان دارد، که از جمله می توان به باب پریتچارد، مرد بازاریابی جهان، ریچارد دنی ، اسطوره فروش قرن از نگاه نشریه تایم، مایکل لندر ، رئیس آکادمی بازاریابی اروپا و بسیاری از صاحبنظران دیگر اشاره نمود.
او همچنین مدیرعامل آژانس تبلیغاتی ۱۲۸ است و تجربه مشاوره به بیش از ۳۰۰ شرکت فعال صنعتی و تجاری کشور را در طول 18 سال سابقه فعالیت حرفه ای، در کارنامه خود دارد. وی تاکنون مدیر اجرایی و دبیر علمی بيش از28 کنفرانس مطرح تخصصی و بين المللی در ايران است و به عنوان کارشناس بازاریابی و تبلیغات در رادیو اقتصاد به طرح موضوعات و پاسخ به سوالات علاقمندان به موضوعات فوق می پردازد.

[ucaddon_material_statistics counter_one=”208″ label_one=”کلاس<br> آموزشی” counter_two=”71″ label_two=”همایش <br> برگزار شده” counter_three=”428″ label_three=”مشاوره<br> موفق” counter_four=”18″ label_four=”سال <br>تجربه کاری” bg_one=”#B0BEC5″ bg_two=”#90A4AE” bg_three=”#78909C” bg_four=”#607D8B” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]

در کارگاه‌ها و همایش‌های قبلی حسین طاهری چه گذشته است؟

نکات پیش از خرید

  • در هر یک از رویداد‌ها میتوانید به طور جداگانه شرکت نمایید. هزینه شرکت در هر کارگاه مبلغ 128 هزار تومان و هزینه شرکت در همایش بزرگ 1000 نفره دینامیت 228 هزار تومان میباشد.
  • ظرفیت هر کارگاه 100 نفر میباشد و بعد از تکمیل ظرفیت به هیچ عنوان امکان خرید و رزرو صندلی وجود ندارد.
  • در هر کارگاهی که ثبتنام نمایید یک روز بعد از برگزاری آن ، میتوانید اسلایدها و فایل صوتی آن کارگاه را از حساب کاربری خود در سایت دانلود نمایید.
  • مکان برگزاری تمامی کارگاه ها در سالن همایش برنامه و بودجه واقع در “تهران دانشگاه الزهرا (ع)” میباشد.
  • مکان برگزاری همایش بزرگ 1000 نفره دینامیت در تهران ,دانشگاه الزهرا (ع) میباشد و تاریخ دقیق برگزاری آن در بهمن ماه متعاقبا اعلام خواهد شد.
ثبت نام در کمپین آموزشی کسب‌وکار پنج ستاره
[ucaddon_icon_price_table title=”پکیج ویژه” price=”640 هزار تومان<br>” month_caption=”” button_text=”تهیه این پکیج” icon=”fa fa-gift” icon_color=”#af1b57″ title_color=”#af1b57″ price_color=”#af1b57″ small_price_title_color=”#af1b57″ button_link=”https://hosseintaheri.ir/” button_background_color=”#af1b57″ button_hover_color=”#af241b” content_text_color=”#af1b57″ uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQUQlRDglQjYlRDklODglRDglQjElMjAlRDglQUYlRDglQjElMjA1JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQUQlRDglQjYlRDklODglRDglQjElMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDklODclRDklODUlRDglQTclREIlOEMlRDglQjQlMjAlRDglQTglRDglQjIlRDglQjElREElQUYlMjAlRDglQUYlREIlOEMlRDklODYlRDglQTclRDklODUlREIlOEMlRDglQUElMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVCNCVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSU5OCUyMDUwJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUI5JUQ4JUFBJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQUYlRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDklODElRDglQUElMjAlRDglQUElRDklODUlRDglQTclRDklODUlREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjMlRDklODQlRDglQTclREIlOEMlRDglQUYlRDklODclRDglQTclMjAlRDklODglMjAlRDklODElRDglQTclREIlOEMlRDklODQlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQjUlRDklODglRDglQUElREIlOEMlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEOCVCNCVEOCVBQSVEOCVCMSVEOCVBNyVEQSVBOSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVBRiVEQiU4QyUyMCVEQiU4QyVEQSVBOSUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NyVEOSU4NyUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBQSUyMCUyOGhvc3NlaW50YWhlcmkuaXIlMjklMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_uc_gray_footer bg_color=”#eee” copy_right=”” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLWVudmVsb3BlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9iZyUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZiUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM1NTUlMjIlMkMlMjJ0ZXh0X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNTU1JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMmluZm8lNDBob3NzZWludGFoZXJpLmlyJTIwJTIwJTNDYnIlM0UlNUNuJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg1JURCJThDJUQ5JTg0JTIwJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLXBob25lLXNxdWFyZSUyMiUyQyUyMmljb25fYmclMjIlM0ElMjIlMjNmZmYlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNTU1JTIyJTJDJTIydGV4dF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzU1NSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIwMzEtMzY2MTEzNDQlMjAlM0NiciUzRSU1Q24lRDklOEUlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclRDglQjElRDklODclMjAlRDglQUElRDklODUlRDglQTclRDglQjMlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtd2hhdHNhcHAlMjIlMkMlMjJpY29uX2JnJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzU1NSUyMiUyQyUyMnRleHRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM1NTUlMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyMDkwMzUwNjQ0OTAlMjAlM0NiciUzRSU1Q24lRDklODglRDglQTclRDglQUElRDglQjMlRDglQTclRDklQkUlMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]