محمد پیام بهرام پور - مدرس دانشو

بیوگرافی

من محمد پیام بهرام پور هستم، مدیر باشگاه سخنرانی و فن بیان برج میلاد. بخشی از فعالیت‌های من به شرح زیر هستند:
– نگارش بیش از 9 جلد کتاب (7 جلد از آنها بیش از یک تیراژ منتشر شده‌اند)
– اجرای بیش از 15000 نفر ساعت سخنرانی و کارگاه آموزشی
– نگارش بیش از 100 مقاله آموزشی
– تدارک بیش از 15 دوره آموزشی غیر حضوری
– اجرای بیش از 30 برنامه در رسانه ملی (شبکه دو سیما، شبکه استانی همدان، شبکه استانی یزد، رادیو اقتصاد)
– مشاور و مربی شماری از غول‌های اقتصادی کشور