حسین طاهری - مدرس دانشو

بیوگرافی

• مدرس دانشکده کار آفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان

• کارشناس رادیو اقتصاد

حسین طاهری ، مشاور تبلیغات ، بازاریابی و توسعه برند، مدیر هنری و متخصص طراحی گرافیک است . او مدیر عامل آژانس مهندسی تبلیغات و تحقیقات ۱۲۸ یکی از شرکت های مطرح تبلیغات و بازاریابی در کشور بوده و تاکنون مدیریت فنی و مشاوره بسیاری از پروژه های اثربخش تبلیغاتی را بر عهده داشته است. نگرش ویژه وی در ارتباطات تصویری و تبلیغات باعث شد تا بسیاری از شرکتهای معتبر از دیدگاه های وی در کمپین های تبلیغاتی و استراتژی های بازاریابی خود استفاده نموده و خود را به عنوان موفق ترین برند های صنعت به جامعه و مخاطبان هدف خود معرفی نمایند.