همکاری با اساتید و مدرسین (به جهت تدریس)

  • Accepted file types: jpg, gif, png, dpf, Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .