همکاری با اساتید و مدرسین (به جهت تدریس)

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, dpf., حداکثر اندازه فایل ها.
  • حداکثر اندازه فایل ها.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .