100 مدرس مطرح کشور - دانشو

فراخوان سومین گردهمایی سالانه ١٠٠ مـدرس مطـرح کشــــــــور

در ادامه برگزاری گردهمایی‌های دوره اول و دوم 100 مدرس مطرح کشور، برای سومین بار، در اردیبهشت‌ماه 1401 باز هم گروه آموزشی دانشو با افتخار میزبان اساتید و مدرسین مطرح کشور خواهد بود.

سومین گردهمایی دانشو در یک نگاه:

[ucaddon_uc_diamond_bullets admin_lbl=”” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQjElRDklODglREIlOEMlREElQTklRDglQjElRDglQUYlMjAlREElQUYlRDglQjElRDglQUYlRDklODclRDklODUlRDglQTclREIlOEMlREIlOEMlM0ElMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtY2lyY2xlJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmljb25fYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEOCVBMiVEQiU4QyVEOSU4NiVEOCVBRiVEOSU4NyUyMCVEOSVCRSVEQSU5OCVEOSU4OCVEOSU4NyVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCNSVEOSU4NiVEOCVCOSVEOCVBQSUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1jaGVjayUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJpY29uX2JnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDglQjElRDglQjQlRDglQUYlMjAlREElQTklRDglQjMlRDglQTglMjAlRDklODglMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQUQlRDklODglRDglQjIlRDklODclMjAlRDklODElRDglQjklRDglQTclRDklODQlREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtY2hlY2slMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyaWNvbl9iZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ5JTgyJUQ4JUFGJUQ4JUIxJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFEJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI1JUQ5JTg2JUQ4JUI5JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLWNoZWNrJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmljb25fYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTIydWNfaXRlbXNfYXR0cmlidXRlX3RpdGxlJTIyJTNBJTdCJTIyZm9udC1zaXplJTIyJTNBJTIyMjVweCUyMiU3RCU3RA==”]

ساعت برگزاری:

ساعت 14 الی 20

تاریخ برگزاری:

جمعه 16 اردیبهشت ماه 1401

مکان برگزاری:

هتل بین‌المللی المپیک

سومین گردهمایی مدرس مطرح - دانشو
شرکت کنندگان دومین گردهمایی - دانشو
طراحی پوستر مدرسین - دانشو
طراحی پوستر مدرسین - دانشو
طراحی پوستر مدرسین - دانشو
طراحی پوستر مدرسین - دانشو
طراحی پوستر مدرسین - دانشو
طراحی پوستر مدرسین - دانشو
طراحی پوستر مدرسین - دانشو
طراحی پوستر مدرسین - دانشو
طراحی پوستر مدرسین - دانشو
ثبت نام دانشو

مخاطبین این گردهمایی چه کسانی هستنـد؟

[ucaddon_uc_diamond_bullets admin_lbl=”” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDglQTclRDglQjMlRDglQTclRDglQUElREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDklODglMjAlRDklODUlRDglQUYlRDglQjElRDglQjMlRDglQTclRDklODYlMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtZ3JhZHVhdGlvbi1jYXAlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyaWNvbl9iZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ4JUE4JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFGJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIxJUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JURCJThDJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLXVzZXIlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyaWNvbl9iZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JUQ5JTgxJUQ5JTg0JUQ5JTg4JUQ4JUE2JUQ5JTg2JUQ4JUIzJUQ4JUIxJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLWdyYWR1YXRpb24tY2FwJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmljb25fYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEOSU4MSVEOCVCOSVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVCNSVEOSU4NiVEOCVCOSVEOCVBQSUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS11c2VyJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmljb25fYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEQSVBOSVEOCVCMyVEOCVBOCUyMCVEOSU4OCUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiVEOCVBQSVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBQSVEQiU4QyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1ncmFkdWF0aW9uLWNhcCUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJpY29uX2JnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDglQTIlREElOTglRDglQTclRDklODYlRDglQjMlMjAlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUYlREIlOEMlRDglQUMlREIlOEMlRDglQUElRDglQTclRDklODQlMjAlRDklODUlRDglQTclRDglQjElREElQTklRDglQUElREIlOEMlRDklODYlREElQUYlMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtdXNlciUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJpY29uX2JnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDglQTglRDglQjElRDklODYlRDglQTclRDklODUlRDklODclMjAlRDklODYlRDklODglREIlOEMlRDglQjMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODglMjAlRDglQjclRDglQjElRDglQTclRDglQUQlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQjMlRDglQTclREIlOEMlRDglQUElMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtZ3JhZHVhdGlvbi1jYXAlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyaWNvbl9iZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
[ucaddon_uc_diamond_bullets admin_lbl=”” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDklODElRDglQjElREIlOEMlRDklODQlRDklODYlRDglQjMlRDglQjElRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUQlRDglQjElRDklODElRDklODclRTIlODAlOEMlRDglQTclREIlOEMlMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtdXNlciUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJpY29uX2JnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDglQjQlRDglQjElREElQTklRDglQUElRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQjMlRDglQjElRDklODUlRDglQTclREIlOEMlRDklODclRTIlODAlOEMlREElQUYlRDglQjAlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtZ3JhZHVhdGlvbi1jYXAlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyaWNvbl9iZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ5JTg2JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIzJUQ5JTg2JUQ4JUFGJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUI1JUQ5JTg2JUQ4JUI5JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLXVzZXIlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyaWNvbl9iZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUFEJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JURBJUFGJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUI5JUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFDJUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ4JUI5JURCJThDJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLWdyYWR1YXRpb24tY2FwJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmljb25fYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEOCVBRiVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVCNCUyMCVEOSVCRSVEOCVCMCVEQiU4QyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSVCRSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiVEQSVBRiVEQiU4QyVEOSU4MCVEOSU4MCVEOSU4MCVEOCVCMiVEOSU4NyVEOCU4QyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBQyVEOSU4NyVEOCVBQSUyMCVEOCVBQSVEOCVBQyVEOSU4MCVEOSU4MCVEOSU4MCVEOCVBRiVEQiU4QyVEOSU4MCVEOSU4MCVEOSU4MCVEOCVBRiUyMCVEOCVBRiVEQiU4QyVEOSU4MCVEOSU4MCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVBQSVEQiU4QyVEOSU4MCVEOSU4MCVEOCVBRiUyMCVEOSU4NSVEOCVBRCVEOCVBOCVEOSU4MCVEOSU4MCVEOSU4OCVEOCVBOCVEOCVCNCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS11c2VyJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmljb25fYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCOSUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVCMyVEOSU4MCVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCNyUyMCVEOCVCOSVEOSU4NSVEOSU4MCVEOSU4MCVEOSU4MCVEOSU4MCVEOSU4OCVEOSU4NSVEQiU4QyUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NSVEOSU4MCVEOSU4MCVEOSU4MCVEOCVBNyVEOSU4NiVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBRSVEOCVCNSVEOSU4OCVEOCVCNSVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NCVEOCVBQSVEQiU4QyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1ncmFkdWF0aW9uLWNhcCUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJpY29uX2JnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTdEJTVE” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]

حضور در این گردهمایی چه دستاوردی برای من خواهد داشت؟

[ucaddon_uc_diamond_bullets admin_lbl=”” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDglQTglRDglQTclMjAlRDglQjElRDklODglRDglQjQlRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUMlRDglQUYlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDklODglMjAlRDklODYlRDklODglREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlREIlOEMlMjAlREElQTklRDglQjQlRDklODglRDglQjElMjAlRDglQTIlRDglQjQlRDklODYlRDglQTclMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQjQlRDklODglREIlOEMlRDglQUYuJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLWRpYW1vbmQlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyaWNvbl9iZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJURBJTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUI0JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg3JURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ5JTg2JUUyJTgwJThDJTIwJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI0JURBJUE5JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ4JUI3JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJURCJThDJTIwJUQ4JUEyJUQ4JUI0JUQ5JTg2JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUFDJUQ4JUIxJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFGLiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1kaWFtb25kJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmljb25fYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCNCVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NiVEOSU4OCVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMyVEOCVCMSVEOSU4NSVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEQSVBRiVEOCVCMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyVEOCVCMSVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOSU4OCVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVCNCVEOCVBQSVEOCVCMSUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCNSVEOSU4NiVEOCVCOSVEOCVBQSUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCUyMCVEOCVBMiVEOCVCNCVEOSU4NiVEOCVBNyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVCNCVEOSU4OCVEQiU4QyVEOCVBRi4lMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtZGlhbW9uZCUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJpY29uX2JnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODYlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQTglRDglQjElRDglQTclREIlOEMlMjAlREElQTklRDglQjMlRDglQTglRTIlODAlOEMlRDklODglRTIlODAlOEMlREElQTklRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlREIlOEMlMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlRDglQUElRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQjMlRDglQjElRDklODUlRDglQTclREIlOEMlRDklODclRTIlODAlOEMlREElQUYlRDglQjAlRDglQTclRDglQjElMjAlRDklQkUlREIlOEMlRDglQUYlRDglQTclMjAlREElQTklRDklODYlREIlOEMlRDglQUYuJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLWRpYW1vbmQlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyaWNvbl9iZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTgxJUQ4JUI2JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ4JUE4JURBJUE5JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg1JUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUI0JURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIxJUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJTVDbiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCNiVEOSU4OCVEOCVCOSUyMCVEOSU4MSVEOCVCOSVEOCVBNyVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVBQSVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NyVEOSU4NSVFMiU4MCU4QyVEOCVBQSVEQiU4QyVEOSU4NSVEQiU4QyUyMCVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVBRiVEOCVBNyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRi4lMjAlMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtZGlhbW9uZCUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJpY29uX2JnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODYlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQUUlRDglQjUlRDklODglRDglQjUlMjAlRDglQjElRDglQjQlRDglQUYlMjAlRDklODglMjAlRDglQTglRDglQjElRDklODYlRDglQUYlREIlOEMlRDklODYlREElQUYlMjAlRDklODElRDglQjklRDglQTclRDklODQlREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlREIlOEMlMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlRDglQUElRDklODglRDklODYlMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlNUNuJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUFBJURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFGJUQ4JUIxJUQ4JUIzJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI3JUQ4JUIxJUQ4JUFEJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFBJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI3JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUFGJUQ5JTgxJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUFCJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUIyJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUFGLiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1kaWFtb25kJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmljb25fYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCVEQiU4QyUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4OCVEQiU4QyVEQSU5OCVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVFMiU4MCU4QyVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NSVEOSU4MCVEOSU4NyUyMCVEQSU4NiVEOCVBNyVEOSVCRSVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVBQyVEQiU4QyVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NCVEQiU4QyUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVCNCVEOSU4OCUyMCVEOSU4NSVEOCVCOSVEOCVCMSVEOSU4MSVEQiU4QyUyMCVEOSU4NiVEOSU4NSVEOCVBNyVEQiU4QyVEQiU4QyVEOCVBRi4lMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtZGlhbW9uZCUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJpY29uX2JnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODYlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQTglRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODglRDglQTclRDglQjMlRDglQjclRDklODclMjAlRDglQUQlRDglQjYlRDklODglRDglQjElMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQUYlRDglQjElRDglQUYlRDklODclRDklODUlRDglQTclREIlOEMlREIlOEMlMjAlRDglQjMlRDglQTclREIlOEMlRDglQUElMjAlRDklODglMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlRDglQjMlRDglQUElRDglQTclREElQUYlRDglQjElRDglQTclRDklODUlMjAlNUNuJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI0JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUFBJUUyJTgwJThDJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFGJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI5JUQ4JUIxJUQ5JTgxJURCJThDJTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg1JUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJUQ4JUFGLiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1kaWFtb25kJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmljb25fYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]

چرا باید در این گردهمایی شرکت کنم؟

[ucaddon_uc_diamond_bullets admin_lbl=”” uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDglQTclREElQUYlRDglQjElMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDklODElREElQTklRDglQjElMjAlRDglQjElRDklODglRDklODYlRDklODIlMjAlRDglQTglREIlOEMlRDglQjQlRDglQUElRDglQjElMjAlRDklODglMjAlRDglQUElRDklODglRDglQjMlRDglQjklRDklODclMjAlREElQTklRDglQjMlRDglQTglRTIlODAlOEMlRDklODglRTIlODAlOEMlREElQTklRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlRDglQUElRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODclRDglQjMlRDglQUElREIlOEMlRDglQUYuJTIwJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLXF1ZXN0aW9uJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmljb25fYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEQSVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOCVCMyVEOCVBOCVFMiU4MCU4QyVEOSU4OCVFMiU4MCU4QyVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCVEQiU4QyUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRiVEOSU4NiVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOCVBQyVEOCVCMCVEOCVBOCUyMCVEOCVCMyVEOCVCMSVEOSU4NSVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEQSVBRiVEOCVCMCVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOSU4NyVEOCVCMyVEOCVBQSVEQiU4QyVEOCVBRi4lMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtcXVlc3Rpb24lMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyaWNvbl9iZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ4JUE3JURBJUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTgyJUQ4JUI1JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUIxJUQ5JTg1JUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJURBJUFGJUQ4JUIwJUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFBJUUyJTgwJThDJUQ4JUEyJUQ5JUJFJUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JURCJThDJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFGLiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1xdWVzdGlvbiUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJpY29uX2JnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDglQTclREElQUYlRDglQjElMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQjUlRDklODYlRDglQjklRDglQUElMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODAlRDklODAlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlMjAlRDglQjUlRDglQTclRDglQUQlRDglQTglMjAlREIlOEMlREElQTklMjAlREElQTklRDglQjMlRDglQTglMjAlRDklODglMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQjMlRDklODYlRDglQUElRDklODAlREIlOEMlMjAlRDklODclRDglQjMlRDglQUElREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDklODglMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQUUlRDklODglRDglQTclRDklODclREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDklODglRDglQTclRDglQjElRDglQUYlMjAlREIlOEMlREElQTklMjAlRDklODElRDglQjYlRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQTIlRDklODYlRDklODQlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlRDklODglMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlRDglQUElRDglQjElRDklODYlRDglQUElREIlOEMlMjAlRDglQjQlRDklODglREIlOEMlRDglQUYuJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLXF1ZXN0aW9uJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmljb25fYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEQSVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NyVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVBQSVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NSVFMiU4MCU4QyVEOCVBMiVEOCVCNCVEOSU4NiVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOCVCNCVEOSU4OCVEOCVCMSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NiVEQSVBRiVEOCVCMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOSU4OCVEOSU4MSVEOSU4MiUyMCVEOCVBRCVEOSU4OCVEOCVCMiVEOSU4NyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOCVCNCVEOCVBQSVEOCVCMSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyVEOCVBQSVEOCVCMSUyMCVEOCVBMiVEOCVCNCVEOSU4NiVEOCVBNyUyMCVEOCVCNCVEOSU4OCVEQiU4QyVEOCVBRi4lMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtcXVlc3Rpb24lMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyaWNvbl9iZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUI1JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI5JUQ4JUIxJUQ5JTgxJURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE0JUQ4JUFCJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUI3JUQ4JUIxJURCJThDJUQ5JTgyJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUFFJUQ5JTg2JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFGJURCJThDJURBJUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI0JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUFBJUUyJTgwJThDJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFGJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIxJUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFGLiUyMCUyOCVEOSU4OCVEQiU4QyVEQSU5OCVEOSU4NyUyMCVEOCVCNCVEOCVCMSVEQSVBOSVEOCVBQSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEOSU4NiVEOCVBRiVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NiUyMFZJUCUyOSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyZmElMjBmYS1xdWVzdGlvbiUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNhZjFiNTclMjIlMkMlMjJpY29uX2JnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDglQTclRDklODUlREElQTklRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQTclRDglQjQlRDglQUElRDglQjElRDglQTclREElQTklRTIlODAlOEMlREElQUYlRDglQjAlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlMjAlRDklODglREIlOEMlRDglQjElRDklODglRDglQjMlREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQUQlRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUElRDklODglRDklODQlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlRDglQUElRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQjMlRDglQTclREIlOEMlRDglQUElMjAlRDklODglMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlRDglQjMlRDglQUElRDglQTclREElQUYlRDglQjElRDglQTclRDklODUlMjAlRDglQUYlRDglQTclRDklODYlRDglQjQlRDklODglMjAlRDklODglMjAlRDglQUYlREIlOEMlREElQUYlRDglQjElMjAlRDglQjQlRDglQjElREElQTklRDglQUElRTIlODAlOEMlREElQTklRDklODYlRDklODYlRDglQUYlRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTcuJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJmYSUyMGZhLXF1ZXN0aW9uJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2FmMWI1NyUyMiUyQyUyMmljb25fYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEQSVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4MiVEOCVCNSVEOCVBRiUyMCVEOSU4OCVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRCVEOSU4OCVEOCVCMiVEOSU4NyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBRi4lMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmZhJTIwZmEtcXVlc3Rpb24lMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzYWYxYjU3JTIyJTJDJTIyaWNvbl9iZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiU3RCU1RA==” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]
ثبت نام دانشو

سؤالات متداول و پرتکرار شما عزیزان:

۱- شرکت‌کنندگان این رویداد چه کسانی خواهند بود؟ (آیا ثبت‌نام برای عموم آزاد خواهد بود؟)

مسلماً خیر، حضور برای عموم آزاد نخواهد بود بلکه فقط برای عزیزانی که به نوعی در صنعت آموزش کشور فعال هستند (و یا تصمیم قاطع برای ورود به صنعت آموزش را دارند). بنابراین این گردهمایی به اساتید، مدرسان، سخنرانان، ناشران و نویسندگان، تولید کنندگان محتوا، دیجیتال مارکترها، طراحان و سئوکاران سایت، گرافیست ها و اديتورها، اینفلوئنسرها و فریلنسرهای حوزه آموزش پیشنهاد می‌شود.

2- من در گردهمایی‌های قبلی حضور داشته‌ام، آیا توصیه می‌کنید مجدد هم شرکت کنم؟

بلی حتماً شرکت کنید و این فرصت سالانه را از دست ندهید، چرا که ویژگی این گردهمایی تنوع و تعدد ارائه اساتید نام‌آشنای کشور خواهد بود و هریک از این اساتید بزرگوار دستاورد و تجربیات تازه‌ای را (مطابق با آخرین استانداردهای جهانی) مطرح خواهند نمود.

3- دستاورد مهم این گردهمایی برای شرکت‌کنندگان چه خواهد بود؟

  • استفاده از آموزه‌های اساتید پیشکسوت کشور و دیدار حضوری با این عزیزان
  • شبکه‌سازی و هم‌افزایی با ده‌ها مدرس و فعال حوزه آموزش
  • معرفی و پرزنت خودتان در خصوص برندینگ آموزشی خودتان به‌واسطه توزیع بیزینس‌کارت خودتان در بین شرکت‌کنندگان
  • تولید محتوا (تهیه عکس و فیلم) به جهت رزومه‌سازی و انتشار در سایت و شبکه‌های مجازی)

4- تا چه زمانی می‌توانم ثبت‌نام خودم را انجام بدم؟

بسیار سوال خوب و مهمی است!

بستگی به تکمیل ظرفیت سالن اجرا خواهد داشت، با توجه به عدم پذیرش تعداد بسیار زیادی در نوبت‌های قبلی پیشنهاد می‌کنیم هرچه سریع‌تر اقدام کنید. ضمن اینکه ثبت‌نام شما بنا به هر دلیلی تا یک هفته قبل از اجرا می‌تواند از طرف شما کنسل شود و مبلغ پرداختی خودتان را به‌طور کامل پس بگیرید.

5- این گردهمایی آیا فقط حضوری خواهد بود؟

بله، فقط حضوری

6- آیا برای شرکت‌کنندگان امکان سخنرانی وجود دارد؟

با توجه به کمبود وقت خیر (فقط برای عزیزانی که ثبت نام VIP انجام دادند)

7- آیا شماره ردیف و شماره صندلی‌ها حین ثبت‌نام مشخص می‌شود؟

خير، صندلی‌ها با اولویت ورود به سالن در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

سومین گردهمایی مدرس مطرح - دانشو
ثبت نام دانشو