توسعه صنعت آموزش

توسعه صنعت آموزش چیست؟

صنعت آموزش اصطلاح کسب‌و‌کاری است و یک عبارت جمعی و اشتراکی است در اقتصاد برای سازمان‌هایی که کار شبیه سازی مطابقت و حمایت از تقاضاهای آموزشی افراد و کارکنان را بر عهده دارند. با محدودیت بسیار می‌توان این تعریف را برای این صنعت علمی دانست.

توسعه صنعت آموزش - دانشو

دوره‌های توسعه‌ صنعت آموزش

بدون امتیاز 0 رای
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
اساتید دانشو
63%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
پلتفرم آموزشی دانشو دوست داری از آخرین بروزرسانی‌های دانشو باخبر بشی؟ شاید بعداً بله حتماً