توسعه صنعت آموزش

توسعه صنعت آموزش چیست؟

صنعت آموزش اصطلاح کسب‌و‌کاری است و یک عبارت جمعی و اشتراکی است در اقتصاد برای سازمان‌هایی که کار شبیه سازی مطابقت و حمایت از تقاضاهای آموزشی افراد و کارکنان را بر عهده دارند. با محدودیت بسیار می‌توان این تعریف را برای این صنعت علمی دانست.

توسعه صنعت آموزش - دانشو

دوره‌های توسعه‌ صنعت آموزش

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید!
تماس بگیرید!
بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید!
تماس بگیرید!
بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید!
تماس بگیرید!
بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید!
تماس بگیرید!
بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید!
تماس بگیرید!
پلتفرم آموزشی دانشو دوست داری از آخرین بروزرسانی‌های دانشو باخبر بشی؟ شاید بعداً بله حتماً